Ocena brak

Przedstaw i scharakteryzuj funkcje stowarzyszeń

Autor /Kir Dodano /26.04.2012

 

  • funkcja mediacyjna (pośredniczą między małymi grupami a państwem czy wielkimi firmami. Za pośrednictwem gazet i innych środków przekazu mogą także wywierać wpływ na politykę w kraju i opinię publiczną)

  • promocja wartości ( dążą do popularyzacji pewnych poglądów na świat, są więc organizacje wegetarian, ateistów itd.)

  • udział w rządzeniu

  • inicjowanie zmian społecznych

  • rozproszenie władzy ( państwo demokratyczne i liberalne opiera się na mechanizmie równowagi sił i władz, czyli żadna siła nie może mieć władzy monopolistycznej, stowarzyszenia rozpowszechniają nowe idee, naciskając opinię publiczną i polityków, stając się ważnym partnerem administracji)

  • funkcja integracyjna ( pomagają włączyć się grupom mniejszościowym do narodowego społeczeństwa)

Podobne prace

Do góry