Ocena brak

Przedsionek prawy serca

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Do przedsionka prawego od tyłu uchodzi zatoka żylna serca doprowadzająca krew z układu żylnego zarodka. W zatoce tej od początku wyróżniamy dwa rogi: prawy i lewy . Do prawego wpada żyła zasadnicza wspólna prawa, późniejszy odcinek końcowy żyły głównej górnej i żyła główna dolna ; do rogu lewego — żyła zasadnicza wspólna lewa, której odcinek końcowy utworzy zatokę wieńcową (sinus coronarius). Wewnątrz przedsionka prawego  ujście zatoki żylnej ograniczają dwie zastawki, prawa i lewa. Lewa zlewa się z przegrodą przedsionkową i zanika; pozostaje tylko prawa .

Szybkie rozrastanie się przedsionka prawego powoduje, że ujście zatoki żylnej zostaje włączone w jego tylną ścianę i w związku z tym uchodzące do zatoki obie żyły główne, górna i dolna, oraz zatoka wieńcowa zdobywają samodzielne ujścia do przedsionka . Równocześnie zastawka żylna prawa, poprzednio ograniczająca wspólne ujście zatoki, dzieli się na trzy odcinki: 1) zanikający odcinek górny ograniczający brzeg prawy ujścia żyły głównej górnej i przechodzący powyżej tego ujścia w fałd, tzw. grzebień krańcowy (crista terminalis; ryc. 68); 2) zastawkę żyły głównej dolnej i 3) zastawkę zatoki wieńcowej. Szczególne znaczenie ma zastawka ż. głównej dolnej;kieruje ona bowiem prąd krwi żyły głównej dolnej do otworu owalnego i stąd do przedsionka lewego.

Podobne prace

Do góry