Ocena brak

Przedmiot nakazu państwowego inspektora pracy

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

Nadzorem nad przestrzeganiem prawa pracy zajmują się Państwowa Inspekcja Pracy i Społeczna Inspekcja Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy jest organem działającym na podstawie ustawy z 6 marca 1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Jej hierarchiczna struktura organizacyjna nie obejmuje nadzorowanych zakładów pracy. Państwową Inspekcję Prawo pracy.

Pracy tworzą Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy oraz działający w ramach terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy - inspektorzy pracy. Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi, a nadzór nad jej działalnością sprawuje Rada Ochrony Pracy. PIP jest powołana do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracy kobiet, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych itp.

Nadzorem i kontrolą PIP są objęci wszyscy pracodawcy i wszystkie inne podmioty, na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne, bez względu na podstawę zatrudnienia.

Podobne prace

Do góry