Ocena brak

PRZEDMIOT KALKULACJI

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Wyrażona za pomocą odpowiedniej miary, którą stanowi liczba jednostek kalkulacyjnych, ilość produktów pracy uwzględniana w procedurze ustalenia jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego, półfabrykatu lub usługi. Przedmiotem kalkulacji mogą być także planowane przedsięwzięcia czy też inne, poza produktami pracy, składniki majątku podmiotu.

Przedmiot kalkulacji, zależnie od rodzaju produkcji oraz możliwości jego jednoznacznego ustalenia, może być określany:

1) w indywidualnych jednostkach kalkulacyjnych (jednostkach naturalnych), np. sztukach, kilogramach, metrach;

2) w zbiorczych jednostkach kalkulacyjnych przyjmowanych za podstawę kalkulacji dla grupy produktów o zbliżonych cechach jakościowych;

3) dla jednostki reprezentacyjnej, uznanej w kalkulacji za reprezentanta określonej grupy produktów w ramach zbiorczych jednostek kalkulacyjnych;

4) w jednostkach umownych, np. tonokilometrach, osobodniach, wykorzystywanych tylko wówczas, gdy istnieją trudności w ustaleniu jednostek naturalnych lub też gdy miara naturalna nie dałaby podstawy dla rzetelnego określenia kosztu jednostki kalkulacyjnej.

Podobne prace

Do góry