Ocena brak

PRZEDŁUŻANIE TERMINÓW

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Art. 50 ordynacji

Przedłużanie terminów stanowi akt generalny prawa powszechnie obowiązującego, obejmuje swym zakresem podmiotowym określoną kategorię lub kategorie podatników, płatników, inkasentów oraz innych podmiotów prawa podatkowego. Przedłużenie następuje w drodze rozporządzenia Ministra Finansów.

Oznacza ono przesunięcie w czasie końcowej daty, w której zgodnie z przepisami powinna zostać dokonana określona czynność.

Przedłużeniu nie podlegają:

  • Termin przedawnienia prawa do wymiaru zobowiązania podatkowego ( art. 68, 69 ordynacji)

  • Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz należności płatników lub inkasentów ( art. 70, 71)

  • Terminy zwrotu nadpłaty podatku ( art. 77 § 1 )

  • Termin wygaśnięcia prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty (art. 79 § 2 )

  • Termin wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty podatku (art. 80 § 1)

  • Termin wystawienia i żądania wystawienia rachunku (art. 87 § 3,4 )

  • Termin przechowywania rachunków (art. 88 §1)

  • Termin przedawnienia prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej oraz termin przedawnienia zobowiązania wynikającego z tej decyzji ( art. 118)

  • Minister nie może przedłużyć 14sto dniowe terminu wynikającego z doręczenia podatnikowi obligatoryjnej decyzji wymiarowej, bo rozporządzenie nie może zawierać norm skierowanych do indywidualnie oznaczonego adresata.

Podobne prace

Do góry