Ocena brak

Przed zajściem w ciążę

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Gwarancją urodzenia zdrowego potomstwa jest dobry stan zdrowia obojga rodziców, a szczególnie matki w czasie całej ciąży. Powinna ona pozostawać pod stałą kontrolą lekarską i postępować zgodnie z uzyskanymi informacjami, jeśli zależy jej na prawidłowym rozwoju dziecka i własnym zdrowiu.

W okresie rozrodczym, w związku ze stałą możliwością zajścia w ciążę, oboje rodzice powinni być zdrowi. Na rozwój ciąży ma wpływ nie tylko dająca objawy choroba matki, ale i bezobjawowe stany przedkliniczne, które można wykrywać za pomocą specjalnych prób laboratoryjnych, najczęściej biochemicznych (np. cukrzyca utajona m©Że być rozpoznana dopiero przez badanie krzywej cukru we krwi, uśźkodzenie nerek może być rozpoznane za pomocą specjalnych testów). Zazwyczaj z wywiadu rodzinnego czy osobniczego można wnioskować o potrzebie wykonania tych specjalnych badań.

Należy zmienić pogląd na zdrowie i chorobę. Każdy z nas rodzi się bądź z defektami, bądź ze skłonnościami do chorób. Można je wykryć przez okresowe badania, często dopiero biochemiczne,' i niektóre z nich skorygować. Obecnie tylko u pewnej części rodziców mających dziecko z wadą wrodzoną można rozpoznać jawną chorobę. Przeważnie czują się oni dobrze i dopiero specjalne badania biochemiczne pozwalają na stwierdzenie u nich nieprawidłowości.

Za koniecznością i celowością odpowiedniego dbania o stan zdrowia przed ciążą I w czasie ciąży przemawiają następujące fakty: wiele ciąż ulega samoistnemu poronieniu, czasem kończą się urodzeniem martwego dziecka lub zgonem noworodka. Wady wrodzone zdarzają się w 1,5% wszystkich ciąż. Z każdych rodziców może urodzić się dziecko upośledzone umysłowo (3% wszystkich ciąż). Nie można więc opieki nad przyszłą matką zostawić losowi. Ogólnie wiadomo, że kobiety objęte opieką poradni K rodzą dzieci o wyższym współczynniku inteligencji niż kobiety nie objęte taką opieką.

Co do profilaktyki, to można się oprzeć na czynnikach determinujących niską wagę urodzeniową płodów w odniesieniu do ich wieku. Niepomyślne warunki rozwoju i większą śmiertelność okołoporodową stwarzają następujące czynniki: niski wzrost matki i niska waga przed zajściem w ciążę, palenie papierosów, stan zdrowia przed zajściem w ciążę, przebycie w ciągu 6 miesięcy przed zajściem w ciążę ostrych chorób gorączkowych, krótszy niż 6 miesięcy okres ostatniej ciąży, występowanie 2 lub więcej wykrytych w czasie ciąży powikłań, zapalenie nerek w czasie ciąży, zatrucie ciążowe, niedokrwistość, niski poziom białka we krwi, zakażenie wirusowe w II i III trymestrze ciąży.

Po przerwaniu pierwszej ciąży zwiększa się dwukrotnie śmiertelność okołoporodowa oraz częstość poronień i porodów przedwczesnych.

Po 30 roku życia zwiększa się dwukrotnie śmietelność okołoporodowa, a po 35 roku — zwiększa się ryzyko urodzenia dziecka z mongolizmem.

Wymienione czynniki ryzyka nieprawidłowego rozwoju wewnątrz-macicznego płodu pozwalają na wytypowanie — już przed zaplanowaną ciążą oraz w czasie jej trwania — kobiet, które bardziej od innych narażone śą na urodzenie płodu o nieprawidłowej wadze i znajdują się w grupie zwiększonej śmiertelności okołoporodowej. Odpowiednie postępowanie i zastosowanie środków zapobiegawczych mogą wpłynąć na ograniczenie tych powikłań.

Okres płodności trwa około 30 lat. Rozpoczyna się on u kobiet około 14—15 roku życia, niekiedy później. Od 28 roku życia warunki dla rozwoju ciąży stopniowo pogarszają się. Za najlepszy czas dla rodzenia dzieci uważa się 18—28 rok życia. Praktycznie pierwsze dziecko powinno być urodzone przed 24 rokiem życia, a ostatnie przed 35, chociaż, w każdym okresie życia, nawet po 40 roku — można urodzić zdrowe dziecko; po 43 roku życia rzadziej kobieta zachodzi w ciążę. W przypadkach planowania ciąży w późnym okresie życia należy wykonać specjalne badania przed zajściem w ciążę oraz w pierwszych 3 miesiącach ciąży.

Przed zapłodnieniem stan zdrowia mężczyzny musi być również dobry. Przynajmniej na 4 miesiące przed zapłodnieniem nie powinien przechodzić żadnych zakażeń, nawet przeziębień. Konieczne jest usunięcie ognisk zakażenia, jak: zakażeń dróg moczowych, jamy nosowo-gardłowej, zatok i ropni okołozębowych, zaniechanie palenia papierosów, ponieważ nikotyna jest jadem dla plemnika, a procent plemników ruchomych obniża się proporcjonalnie do liczby lat palenia papierosów.

W jednym wytrysku nasienia może być od 60 do 300 milionów plemników, wiele z nich więc ginie, wiele zostaje wchłoniętych przez organizm kobiety.

W 1 ml pełnowartościowego nasienia powinno być ponad 60 milionów plemników, form patologicznych plemników nie więcej jak 25%, a po 24 godzinach ruchy powinno zachować przynajmniej 10% plemników. Stwierdzono, że plemniki osiągają brzuszny odcinek jajowodów po upływie 1—2 godzin od chwili znalezienia się w tylnym sklepieniu pochwy.    *

 

Podobne prace

Do góry