Ocena brak

PRZECIWSTAWNOŚĆ

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRZECIWSTAWNOŚĆ gr. antikemena; nłc. oppositio, antiperistasis (F. Bacon); ang. opposition; fr. opposition; nm. Gegensatz, Gegensetzung, Opposition

metaf. Uwyraźnienie nietożsamośd dwóch -> stanów (1) bytowych przez zastosowanie do nich pojęcia —» sprzecznośd (2), która jako dotycząca -^ bytu i ~> niebytu (1) jest przeciwstawnością naczelną, wszystkie zaś inne przeciwstawności opierają się na niej. Ściśle biorąc, przedwstawność sprzeczności prze­kreśla podmiot (lub jego aspekt), w którym miałaby się realizować (-> zasada /nie-/ sprzeczności); inne przeciwstawności, wią­żące się ze złożeniem bytowym, opartym na nietożsamośd czynników współstanowiących byt (np. forma - materia), mogą istnieć w rzeczywistym podmiocie nie ni­szcząc jego bytowości.

Podział przeciwstawności według Ary­stotelesa {Mełaf., I, 4; Kałeg., 10 i 11):

  1. przeciwstawność stosunku, np. pod­wójny - pojedynczy;

  2. przeciwstawność przeciwieństwa, np. dobry - zły;

  3. przeciwstawność braku (pozbawie­nia /prywacji/ i posiadania), np. ślepy -posiadający wzrok;

  4. przeciwstawność sprzeczności (twierdzenia i przeczenia), np. siedzi - nie siedzi.

Podobne prace

Do góry