Ocena brak

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - POZIOM WYUCZENIA I ZAPOMINANIE

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

  • Więcej ćwiczeń skutkuje lepszym przechowywaniem, ale osiągnięcia spadają liniowo w skalach logarytmicznych dla wszystkich poziomów ćwiczenia.

  • Materiały o różnym poziomie wyuczenia zapamiętywane są w takim samym tempie.

  • Równanie pozwalające uchwycić związek pomiędzy ćwiczeniem i odroczeniem i jak one wpływają na pamięć:

Siła = A × Ćwiczenie b ×Odroczenie -c (Równanie siły)

  • Równanie siły nie pretenduje do bycia dokładną funkcją opisującą pamięć, a jedynie pozwala na uchwycenie głównych trendów danych. W związku z tym równanie siły można odnieść nie tylko do pamięci człowieka, ale także do pamięci zwierząt.

  • Wpływ ćwiczenia na funkcje przechowywania polega na przesunięciu jej w górę poprzez czynnik iloczynowy.

Do góry