Ocena brak

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - PAMIĘĆ ROZPOZNAWCZA I LICZNE WSKAZÓWKI

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

- Eksperyment Andersena:

* Badani uczyli się faktów w stylu,, jakaś osoba znajduje się w określonym miejscu”

* Zdania poprzedzone były 2 cyframi ( pierwsza oznaczała w ilu zdaniach pojawia się dany zawód, druga w ilu zdaniach pojawia się lokalizacja)

* Badani uczyli się tekstu do chwili bezbłędnego odtworzenia.

* Następnie mieli rozpoznawać widziane uprzednio zdania pomieszane z kombinacji zawodów i lokalizacji, których nie widzieli.

* Badani wolniej rozpoznawali zdania; czyli rozpoznawanie każdego faktu interferowało z dodatkowymi faktami na temat osoby czy lokalizacji, które badani uczyli się.

* Nie ma grupy kontrolnej.

- Interferencja nie ma charakteru zerojedynkowego – jest ona silniejsza, gdy badani mają nauczyć się 3 zdań powiązanych z jakimś terminem, niż gdy uczą się dwóch zdań.

- Zapis otrzymuje aktywację od wszystkich elementów w próbie pamięciowej i całkowita jego aktywacja jest sumą aktywacji z tych wszystkich źródeł.

- Równanie aktywacji:

 

                   Aktywacja zapisu = Siła zapisu + Σ siła asocjacji                                           

                                     (równanie aktywacji)

 

- Rozpoznawanie zazwyczaj dostarcza więcej bodźców, dzięki którym można sprawdzać pamiętanie i dlatego osiągnięcia są na ogół lepsze przy testach odtwarzania.

- Aktywacja z różnych elementów próby pamięciowej sumuje się w odwrotnej proporcji do liczby ich asocjacji.

Podobne prace

Do góry