Ocena brak

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - PAMIĘĆ NAOCZNYCH ŚWIADKÓW I EFEKT LAMPY BŁYSKOWEJ

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

- Esterbrook opracował analizę wpływu wysokiego pobudzenia na wiarygodność zeznań naocznych świadków

- Dokonał przeglądu badań nad pobudzeniem u zwierząt, które wykazały, ze skutkiem pobudzenia jest zwężenie pola uwagi.

* E.E. Johnson wykazał, że zwierzęta pozbawione wody wykazują gorsze utajone uczenie się labiryntu

* Brunet, Master i Papanek stwierdzili, że zwierzęta głodne mniej uczą się o różnych cechach labiryntu w czasie przebiegania go.

- Easterbrook- Ludzie w warunkach ekstremalnego pobudzenia maja tendencję do koncentrowania się tylko na kilku szczegółach i nie kodują całości sytuacji. (hipoteza koncentracji na broni, gdyż ofiary zbrodni mogą koncentrować się na broni i nawet nie zakodować twarzy przestępcy)

- Badania nad ekstremalnym pobudzeniem wykazują, ze na ogół pamięc zdarzeń jest wówczas gorsza (być może skutek gorszego kodowania)

- Prawo Yerkesa-Dodsona głosi, że istnieje optymalny poziom pobudzenia dla osiągnięcia przy każdym zadaniu i że osiągnięcia są gorsze przy niższych i wyższych poziomach pobudzenia, a najlepsze przy przeciętnych. Wyższe poziomy pobudzenia prowadza do lepszego przechowania. Pośredni poziom może być lepszy, gdyż jednostka może zakodować większość materiału (nie za wysokie pobudzenie) i wykazać dobre przechowywanie (wystarczająco wysokie pobudzenie).

- Efekt lampy błyskowej (Brown i Kulik)- pamiętanie nagłych, ważnych wydarzeń, wydarzeń, których ludzie sądzą, ze na zawsze zostały wryte w ich pamięć.

- Badanie McCloskey, Wible i Cohen

* wywiady z osobami po wypadku Challengera i 9 miesięcy po.

* Badani podawali po 9m że ich wspomnienia są żywe lecz zapomnieli lub zniekształcili wiele inf.

- Badanie pamięci osób na temat trzęsienia ziemi w San Francisco w 1989(Palmer, Schreiber i Fox):

* Ludzie którzy przeżyli je osobiście lepiej przechowywali szczegóły niż osoby, którzy oglądali je w TV.

- Efekt lampy błyskowej może zatem być jedynie szczególnym przypadkiem ogólnego lepszego przechowywania materiału zapamiętywanego w stanie wysokiego pobudzenia.

- Ludzie mogą zakodować mniej z tego, czego doświadczają w stanie wysokiego pobudzenia, ale lepiej przechowywać to, co zakodowali.

Podobne prace

Do góry