Ocena brak

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZE WSPOMNIENIAMI PRZEDEKSPERYMENTALNYMI

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

- Uczenie się inf w laboratorium powinno interferować z tym, co badani pamiętali przed eksperymentem. Pamiętanie tych inf może być tak silne, że nie wpłynie zapewne na prawdopodobieństwo odtworzenia ich, ale powinno być możliwe do wykrycia w pomiarach czasu atencji.

- Eksperyment Peterson i Potas : (Także Lewis i Anderson )

* Badani uczyli się 1 lub 4 faktów, wcześniej im nie znanych, na temat słynnych postaci historycznych.

* Następnie sprawdzano pamiętanie faktów znanych przed eksperymentem, faktów poznanych w trakcie eksperymentu i fałszywych faktów.

* Badani mieli rozpoznawać jako prawdziwe 2 pierwsze fakty, oraz odrzucić fałszywe.

* Ponieważ badani słabiej znali fakty, kt uczyli się w czasie eksperymentu gorzej je rozpoznawali. Jednak pamięć rozpoznawcza zarówno dla faktów, kt podlegały uczeniu się w trakcie eksperymentu, jak i dla faktów znanych wcześniej, pozostawała pod wpływem liczby faktów eksperymentalnych, kt podlegały uczeniu się.

* Wpływy interferujące ujawniły się w 2 tyg po początkowym uczeniu się.

* Paradoks eksperta- im więcej wiemy na dany temat, tym trudniej zapamiętać cokolwiek więcej na ten temat. Im większym ktoś jest ekspertem, tym silniejsza jest interferencja i gorsza pamięć dla nowego materiału.

- Interferencja zachodzi tylko wtedy, kiedy inf, które ludzie próbują połączyć z jakimś terminem, są nie powiązane.

- Gdy inf są powiązane, pamiętanie nie pogarsza się, a często poprawia się w miarę, jak czł uczy się dodatkowych faktów.

- Badanie Bradshowa i Andersona – (roz 6) To czy dodatkowe fakty będą interferowały zależy od tego, czy są one spójne z właściwym materiałem.

- Pamiętanie wcześniejszej wiedzy może interferować z nie powiązanym materiałem, którego badani uczą się w laboratorium.

Podobne prace

Do góry