Ocena brak

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

- Wielkość zapominania jest funkcją materiału, który został wcześniej wyuczony. Wcześniejszy materiał interferuje z przechowywaniem materiału uczonego później.

- Interferencja odnosi się do negatywnej zależności pomiędzy uczeniem się 2 materiałów.

- Te negatywne zależności mogą się ujawniać w trojaki sposób:

* Transfer negatywny- uczenie się materiału pierwszego utrudnia uczenie się drugiego

* Interferencja proaktywna- uczenie się pierwszego materiału przyspiesza zapominanie drugiego.

Rozróżnienie pomiędzy IP i TN ma subtelny charakter i niekiedy oba terminy stosowane są zamiennie. Gorsze osiągnięcia w sprawdzianie bezpośrednim wskazywałyby na transfer negatywny. Gdyby pamiętanie było początkowo takie samo, ale różnicowało się wraz z upływem czasu, byłaby to interferencja proaktywna.

* Interferencja retroaktywna- uczenie się drugiego materiału może przyspieszyć zapominanie pierwszego

* (Istnieje 4 możliwość, ze uczenie się drugiego materiału zaburza uczenie się pierwszego, ale ta syt byłaby, z naukowego punktu widzenia, sprzecznością, gdyż wymagałaby, aby związek przyczynowy działał wstecz, a więc by późniejsze w czasie zdarzenie wpływało na wcześniejsze.)

- Uczenie się jednego materiału często interferuje z uczeniem się i przechowywaniem innego materiału.

Do góry