Ocena brak

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - EFEKTY ROZŁOŻENIA POWTÓRZEŃ

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

 • Pamięć nie jest tak prosta jak zakłada równanie siły.

 • Kłopoty sprawia przetwarzanie elabotartywne (roz.6)

 • Problem też z odstępami czasu pomiędzy kolejnymi powtórzeniami danej inf.

 • Badanie Glenberga-

 • zastosował ciągłą procedurę par skojarzeń. Badanym prezentowano długą sekwencję 500 zdarzeń do uczenia się i sprawdzania efektów (jedne były parami skojarzeń do nauczenia się, a inne bodźcami, na kt badani mieli podawać reakcje). Badani mieli 2 okazje do uczenia się każdej pary skojarzeń.

Bank- ogon

Ryba-dom

Ryba-?

Bank-ogon

Wiadro-nos

Żaba-dziewczyna

Wiadro-?

Śnieg- piłka

Bank- ?

 • Glenberg zmieniał zarówno odstęp pomiędzy okazjami do uczenia się, jak i odstęp od drugiej prezentacji do sprawdzianu pamiętania tej pary skojarzeń.

 • Odstępy były określane jako liczba prób (uczenia się lub sprawdzianu), kt znajdowały się pomiędzy określonymi dwoma zdarzeniami. G. stosował odstępy liczące 2, 8, 32 lub 64 próby pomiędzy obydwoma prezentacjami oraz odstępy 0, 1, 4, 20 lub 40 prób pomiędzy drugą prezentacją i sprawdzianem.

 • Efekt odstępów czasu pomiędzy prezentacjami zmienia się wraz ze zmianą odstępu do sprawdzianu. Przy długim odstępie do sprawdzianu występował wzrastający efekt odstępu w uczeniu się, natomiast trend przy krótkich odstępach był bardziej krzywoliniowy.

 • efekt rozłożenia powtórzeń w uczeniu się 50 par słów hiszp i ang. Zastosował 3 warunki eksperymentalne, w których zmieniał odstępy pomiędzy prezentacjami. 5 cykli sprawdzania.Np. w warunkach ,,1 dzień odstępu” każdy cykl odbywał się po jednodniowym odstępie w stosunku do poprzedniego.

 • Grupy o krótszych odstępach pomiędzy cyklami początkowo uzyskały lepsze wyniki, wykazując standardowy efekt przechowywania. Jednak wszystkie grupy poddano końcowemu sprawdzianowi po 30 dniach od ostatniego cyklu uczenia się i okazało się, że najwyższe uzyskała grupa o odstępie 30 dni. Zatem uzyskuje się najlepsze osiągnięcia, gdy odstępy pomiędzy kolejnymi powtórzeniami odpowiadają odstępowi do sprawdzianu.

 • Efekt rozłożenia powtórzeńzależność przechowywania od rozłożenia kolejnych powtórzeń.

 • Implikacje tego efektu:

 • Aby zapamiętać materiał na długi okres należy się go uczyć, stosując długie odstępy pomiędzy powtórzeniami; odstępy pomiędzy powtórzeniami są wówczas bardziej podobne do odstępów od powtórzeń do sprawdzianu.

 • Aby mieć dobre osiągnięcia w jakimś konkretnym sprawdzianie, należy uczyć się tuż przed nim; najwyższe efekty uzyskuje się, gdy odstęp do sprawdzianu jest krótki i odstępy pomiędzy powtórzeniami równie krótkie. 

 • Pamiętanie jest najlepsze, gdy odstępy pomiędzy powtórzeniami odpowiadają odstępom pomiędzy ostatnim powtórzeniem i sprawdzianem.

Do góry