Ocena brak

Przebieg okrężnicy poprzecznej

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Okrężnicą poprzeczna, rozpocząwszy się w okolicy podże-browej prawej pod wątrobą, przebiega łukiem wypukłym ku przodowi i ku dołowi na stronę lewą i nieco ku górze do podżebrza lewego, gdzie u dolnego końca śledziony zgięciem okrężnicy lewym przechodzi w okrężnicę zstępującą. Kiótki prawy odcinek okrężnicy poprzecznej (długości kilku centymetrów) w przedłużeniu zgięcia prawego przylega i łączy się z częścią zstępującą dwunastnicy i głową trzustki; jest to ustalona część okrężnicy poprzecznej (pars Jixa). Dopiero począwszy od tego miejsca okrężnica poprzeczna jest ruchomo zawieszona na swej krezce (pars mobilis).

Przebieg okrężnicy jest bardzo zmienny. Może ona przebiegać w kształcie litery U lub V, zstępując aż do pępka lub nawet do okolicy spojenia łonowego, a niekiedy jeszcze niżej; może także wnikać do worka przepuklinowego. Rzadziej wytwarza łuk podwójnie załamany, podobny do litery co. Okrężnica poprzeczna może być również tak wygięta, że w części prawej wytwarza pętlę skierowaną ku dołowi, która powraca do okolicy pęcherzyka żółciowego i dopiero wtedy kieruje się w stronę lewą do śledziony (pętla taka występuje stale u małpiatek: pętla małpiatek). Część zstępująca tej pętli leży przed okreżnicą wstępującą. W rzadkich przypadkach pętla okrężnicy poprzecznej może wciskać się między wątrobę a przednią ścianę brzucha lub przeponę; bywa ona widoczna na zdjęciach rentgenowskich.

Podobne prace

Do góry