Ocena brak

Przebieg i postanowienia konferencji poczdamskiej

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

17.07.-02.08.1945 r.(Harry Truman,Stalin,Churchill-od 28.07.Chensent Attlee)

PRZEBIEG

-omawiano problemy związane z zakończeniem wojny w Europie,oraz kształtowanie się powojennych stosunków międzynarodowych

- program spotkania obejmowal sprawe reparacji;przyszlosc Niemiec oraz status takich sojusznikow jak Wlochy,Bulgaria,Wegry i Rumunia,lub sprzymierzonych jak Finlandia

-dyskusje na temat przygotowania traktatów powojennych i mechanizmów współpracy wielkich mocarstw po wojnie

-postulat Stalina o swobodnym tranzycie dla Rosji przez Ciesniny,ustanowienia radzieckiej bazy militarnej nad Bosforem i otrzymania czesci wloskich kolonii

-postanowiono rozwiązać Europjską Komisje Doradczą,

-uważano że najwyższą władzę w Niemczech powinni sprawować głównodowodzący sił zbrojnych USA, WB, ZSRR i Francji, każdy w swej strefie okupacyjnej,

-uważano że należy położyć nacisk na rozwój rolnictwa i przemysłu pokojowego(w gospodarstwie Niemieckim oczywiście), postanowiono sprawować nadzór nad przemysłem niemieckim oraz gospodarczymi i finansowymi transakcjami międzynarodowymi, by”nie dopuścić do powstania w Niemczech potencjału wojennego”,

-zamierzano utrzymać w Niemczech poziom życia nieprzewyższający przeciętnej stopy życiowej w krajach Europejskich,

-postanowienie że w czasie okupacji Niemcy będą jednolitą całością gospodarczą , z czego wynikała konieczność utrzymania jednolitego systemu pieniężnego i bankowego,

~niełatwe porozumienie w sprawie odszkodowań:

-ZSRR dążyło do „ściągnięcia” z Niemiec jak najwięcej,chcial by Niemcy zaplacily 20 mld dol.z czego polowa miala być dla ZSRR i zgody na rekwirowanie wszystkiego co mialo wartosc

-mocarstwa zachodnie obawiały się zbytniego osłabienia Niemiec co mogło poskutkować utrzymywaniem ludności Niemieckiej przez okupantów,

~dyskusje i ustalenia dotyczące Polski,

-Churchil przeciwny granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej,

-konferencja w pewnym momwncie przeksztalcila się w dialog gluchych,każdy upieral się przy swoim i uciekal się do prawa weta,gdy tylko było to możliwe

-25.07.1945 przerwano spotkanie,delegacja brytyjska wrocila do kraju na wyniki pierwszych powszechnych wyborow-Churchil już do Poczdamu nie wrocil

POSTANOWIENIA:

SPRAWA POLSKA

-Gdańsk,Warmia i Mazury zostaną przyłączone do Polski,ziemie na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej zostaną oddane Polsce w zarząd administracyjny do czasu postanowień konferencji pokojowej,wtedy też ostatecznie zostanie ustalona granica zachodnia Polski,

-potwierdzono linię Curzona,

-przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski, Czechosłowacji i Węgier.

SPRAWA NIEMIEC

-sojusznicza Rada Kontroli miała sprawować najwyższą władze w Niemczech,

-demilitaryzacja(rozbrojenie),

-dekartelizacja(rozbicie wielkich metropolii),

-demokratyzacja i denazyfikacja(usunięcie wpływów nazistów z życia społecznego,rozwiązanie organizacji narodowosocjalistycznych),

-decyzja likwidacji Prus Wschodnich(część tych ziem z Królewcem dla ZSRR),

-ściganie i ukaranie zbrodniarzy hitlerowskich.

INNE

-Czechosłowacja odzyskała Sudety,

-utworzenie Rady Ministrów Do Spraw Zagranicznych USA,ZSRR,WB,FRANCJI i CHIN z siedzibą w Londynie,

-utworzenie Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Czterech Mocarstw (bez USA)w celu przygotowania traktatów pokojowych z Niemcami i ich sojusznikami.

-Stalin obiecal pomoc w wojnie z Japonia

Podobne prace

Do góry