Ocena brak

PRYNCYPIALIZM

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRYNCYPIALIZM (nłc. principialis = po­czątkowy, od łc. principalis = naczelny)

et. Postawa, w której motywacja zacho­wań sprowadza się w każdym przypadku do wierności raz przyjętej zasadzie postę­powania. Pryncypializm moralny jest po­stawą kogoś, kto działa nie ze względu na zamierzone skutki swych czynów lub kie­rując się dbałością o czystość intencji, lecz dla formalnego zachowania zgodności z tą zasadą moralnego postępowania, która raz została uznana przez niego za właściwą.

Podobne prace

Do góry