Ocena brak

Prusy - XVIII wiek

Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011

Prusy były państwem drugorzędnym: aż do 1657 (podpisanie traktatu welawskiego) pozostawała pod lenną zwierzchnością Korony Polskiej, brandenburska część monarchii wchodziła w skład Rzeszy Niemieckiej i z tego tytułu posiadała ograniczoną suwerenność, w wojnie 30-letniej armie austriackie i szwedzkie okupowały i plądrowały bezbronne terytoria Brandenburgii i Prus. Sytuacja uległa radykalnej zmianie kiedy w 1640 tron objął młody energiczny Fryderyk Wilhelm I - Wielki Elektor:

a) nałożył podatki na szlachtę, by stworzyć armię,

b) stworzona 20 tysięczna armia,

c) pobiera nowe podatki - u schyłku jego rządów podatki obliczane na głowę mieszkańca okazały się dwukrotnie większe niż w monarchii francuskiej, o wiele bogatszej,

d) liczba armii wzrosła do 40 tysięcy,

Fryderyk II koronował się 1701 na króla - reformy:

a) reforma administracji,

b) rozbudowa i modernizacja wojska,

c) urzędnicy piastowali swoje funkcje dożywotnio,

d) powiększenie i unarodowienie armii,

e) każdy oddział piechoty lub jazdy otrzymał okręg zwany kantonem,

f) obowiązek służenia mieli chłopi i ludność miejska,

g) służyć nie musieli - właściciele gospodarstw i warsztatów oraz ich najstarsi synowie,

h) surowa dyscyplina i okrutne kary za dezercję,

i) udoskonalił opiekę państwową nad weteranami i wdowami po żołnierzach,

j) armia wzrosła do 195 tysięcy,

k) taki znaczny rozwój ilościowy armii możliwy był dzięki nabytkom terytorialnym Fryderyka II:

- aneksja Śląska - 1740,

- aneksja Pomorza Gdańskiego, Warmii i pn. Wielkopolski - 1772,

l) reforma sądownictwa i prawa,

m) kilkudziesięcioprocentowe cła ochronne na towary sprowadzane do Prus,

n) oświatowa i religijna polityka władcy:

- obowiązek szkolenia dla wszystkich mężczyzn w kraju,

- dążył do ścisłego podporządkowania Kościoła państwu,

- sekularyzował większość dóbr kościelnych,

Podobne prace

Do góry