Ocena brak

Prusy w okresie rządów Fryderyka Wilhelma I

Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012

 

Sukcesy Wielkiego Elektora w tworzeniu nowej organizacji państwowej nie zmieniły faktu, iż Brandenburgia-Prusy pozostawały nadal drugorzędnym, tak co do obszaru jak i ludności, krajem Rzeszy Niemieckiej.

Znaczenia państwa Hohenzollernów nie podniósł zbytnio fakt, że następca Wielkiego Elektora, Fryderyk III koronował się 18 stycznia 1701 r. – jako Fryderyk I – na „króla w Prusach”, a swą skromną rezydencję berlińską rozbudował i upiększył wzorem Wersalu Ludwika XIV.

Wykończenie dzieła Wielkiego Elektora i położenie fundamentów pod przyszłą międzynarodową pozycję zawdzięczały Prusy panowaniu Fryderyka Wilhelma I (1713-1740). Podstawową zasługą tego władcy było zapewnienie państwu dwu dziesiątek lat pokoju i spokoju. Czas ten poświęcił król pruski na reformę administracji, rozbudowę i modernizację wojska.

Urzędnicy państwowi, a więc ludzie, których umiejętności i zdyscyplinowanie decydowały w praktyce o funkcjonowaniu systemu, piastowali swoje funkcje dożywotnio. Wszyscy mianowani byli przez króla, a za panowania Fryderyka Wilhelma I większość spośród nich rekrutowała się z mieszczaństwa.

W II połowie XVIII w. mieszczańscy urzędnicy zostali wyparci przez szlachtę, która – podobnie jak w innych krajach monarszego absolutyzmu – zaczęła w tym okresie zdobywać wykształcenie, niezbędne do pracy w aparacie państwowym.

Urzędnicy pruscy, tak jak i wojsko, tworzyli odrębny stan, w przeciwieństwie do armii działający na zasadzie kolegialności. Biurokracja fryderycjańska należała do najbardziej sprawnych w Europie i stanowiła wzór dla wielu państw niemieckich.

Podobne prace

Do góry