Ocena brak

Prusy w latach 1806 - 1812

Autor /Felicysym Dodano /09.05.2012

 

Po klęsce zwolennikiem reform w Prusach był Karol von Hardenberg, chciał on zlikwidować dwutorowość władzy centralnej, to jest istnienia i gabinetu i rady ministrów. Jednakże w Tylży Napoleon kazał odsunąć od władzy Hardenberga, na jego miejsce król przyjął Karola Steina.

Reformy Steina w Prusach: + zniesienie dziedzicznego poddaństwa chłopów w 1807 + swobodny handel ziemią + w 1808 zreorganizowano samorząd miast, gdzie mieszczaństwo otrzymało prawo wybierania własnych magistratów + zniesiono radę gabinetową i kolegialny zarząd ministerstw i wprowadzono jednoosobowe ministerstwa.

8 września 1808 – układ z Francją, 140 mln franków odszkodowania i ustalenie siły zbrojnej Prus na poziomie 42 tys. żołnierzy, po tym układzie Stein uciekł do Czech, a później do Rosji

Nowym kanclerzem został Hardenberg.

Reformy Hardenberga: + sekularyzacja majątków kościelnych ewangelickich i katolickich w 1810, aby spłacić kontrybucję + reformy rolne w latach 1807-1816 doprowadziły do utrzymania folwarków i wielkich gospodarstw.

Reformy wojskowe generała Gerharda Scharnhorsta: + oczyszczenie korpusu z ludzi odpowiedzialnych za klęskę z Francją + zniesienie bicia żołnierzy + założenie szkoły wojennej + system rezerw, czyli zwalniania żołnierzy co miesiąc i przyjmowania nowych.

Reformy szkolne Wilhelma Humboldta: + już w 1717 wprowadzono obowiązek szkolny, tam gdzie są szkoły + w „Mowach do narodu niemieckiego” z 1808 Fichte mówił o szkole jednorodnej i wszechstronnej + Humboldt zlikwidował szkoły stanowe + trójstopniowe szkolnictwo + założenie uniwersytetu w Berlinie w 1810, gdzie obok działalności nauczającej prowadzono także badania.

Podobne prace

Do góry