Ocena brak

PROZA

Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012

PROZA: 1) Rodzaj mowy opozycyjny pod względem organizacji brzmieniowej wobec —» wiersza, tzn. nie realizujący stałego wzorca rytmicznego (—» rytm) i nie dysponujący pozaskładniowymi sposobami intonacyjnego członowania wypowiedzi, ale mogący podlegać dorywczej rytmizacji oraz powtarzalności pewnych układów głoskowych (—» rym). Przeciwieństwo między p. a wierszem ma charakter historycznie zmienny, zależny od sposobu definiowania obu tych rodzajów mowy w różnych okresach rozwoju —» literatury. Zjawiskami pogranicznymi między p. a wierszem są z jednej strony —» proza rytmiczna, z drugiej zaś rozmaite odmiany —» wiersza wolnego. 2) Mowa przeznaczona do zaspokajania potrzeb poznawczo-informacyjnych i funkcjonowania w praktycznej komunikacji, pozbawiona dodatkowej organizacji estet., niezauważalna w procesie porozumiewania się („przezroczysta"), opozycyjna wobec —» poezji; tak rozumiane przeciwieństwo między p. a poezją utrwaliło się w świadomości lit. od czasów symbolizmu, występując potem np. w teoriach ros. szkoły formalnej, anglosaskiej ,,nowej krytyki'', a także Awangardy Krakowskiej. 3) Niewierszowana literatura narracyjno-fabularna (powieści, nowele, opowiadania) w przeciwieństwie do liryki, dramatu i wszelkich utworów wierszowanych; tożsama w tym rozumieniu z —» beletrystyką.

Podobne prace

Do góry