Ocena brak

Proszę porównać wyszukiwanie klasyczne (w bibliotekach) do wyszukiwania w sieci Web

Autor /Sobieslaw Dodano /29.12.2011

Web a klasyczne wyszukiwanie

==> Klasycznie (biblioteki, zamknięte zbiory, dokumentów)

Skończony zbiór, niewielka liczba zmian w czasie

Wysoki znaczenie pełności odpowiedzi

Brak jawnych połączeń między dokumentami; wyjątki:

*Cytowania, referencje

*współautorstwo

==> Web

Duża zmienność

Niskie znaczenie pełności odpowiedzi ze względu na nadmiarowość dokumentów i zwykle dosyć proste zapytania

Duża ilość powiązań między dokumentami

Podobne prace

Do góry