Ocena brak

Proszę podać przykładowy plan lekcji z grą sytuacyjną

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Metoda sytuacyjna- przedstawienie uczniom sytuacji trudnej (autentycznej lub fikcyjnej) i poszukiwanie rozwiązania optymalnego dla tej sytuacji. Nauczyciel musi przygotować opis sytuacji, precyzyjnie określający problem.

Do prezentacji tego opisu uczniom wykorzystuje się metody słowne, najczęściej jest to opowiadanie, które poparte może być filmem przezroczami, foliogramami, planszami. Prezentacja może mieć również formę pisemną.

Przebieg lekcja:

  • czynności organizacyjne,

  • pogadanka wstępna,

  • prezentacja opisu sytuacyjnego

  • sformułowanie problemu/ ów,

  • analiza sytuacji,

  • dyskusja nad jej treścią,

  • formułowanie odpowiedzi na pytania,

  • ocena zaproponowanych rozwiązań,

  • podsumowanie wyników lekcji.

Podobne prace

Do góry