Ocena brak

Prosta elastyczność cenowa popytu

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

  • Elastyczność cenowa popytu mierzy wrażliwość popytu na zmianę ceny.

  • Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro na względnej zmiany jego ceny.

  • Prosta elastyczność cenowa popytu jest stosowana najczęściej.

  • Jeżeli wzrost ceny o 1% powoduje zmniejszenie zapotrzebowania o 2%, to elastyczność cenowa popytu wynosi -2. Ponieważ nabywana ilość dobra maleje o 2%, wyrażamy to jako zmianę o -2%, a następnie dzielimy przez zmianę (wzrost) ceny o 1% i otrzymujemy -2. Jeżeli spadek ceny o 4% powoduje zwiększenie zapotrzebowania o 2%, to elastyczność cenowa popytu wynosi -0,5, gdyż zmiana ilości o 2% jest tu odnoszona do zmiany ceny o -4%.

  • Elastyczność cenowa popytu, wyrażająca zmianę zachodzącą na malejącej krzywej popytu jest liczbą ujemną.

  • Gdy elastyczność popytu osiąga duże wartości ujemne, wówczas mówimy o wysokiej elastyczności. Popyt jest wtedy bardzo czuły na zmianę ceny. Gdy elastyczność wyraża się małą liczbą ujemną, popyt jest relatywnie mało wrażliwy na zmiany ceny. Mówimy wówczas, że elastyczność popytu jest niska.

  • Elastyczność cenowa popytu jest kategorią przydatną m.in. do obliczenia, o ile należy podnieść cenę, aby zlikwidować nadwyżkę popytu, bądź o ile ją obniżyć, aby zlikwidować nadwyżkę podaży.

Podobne prace

Do góry