Ocena brak

PROPORCJONALNOŚĆ

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PROPORCJONALNOŚĆ = właściwy stosunek, współmierność; harmonia, symetria) ang. proportionality; fr. proportionalite; nm. Proportionalitat

Współmierność, wzajemna odpowiedniość, wzajemne ustosunkowanie części jakiejś całości.

  1. estet. Proporcjonalność właściwa — syn.—> harmonia (2); obejmuje ona jakie­kolwiek stosunki, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, jeżeli tylko odpowiadają for­mie rzeczy. Określona w kanonach sztuki, wymieniana w definicjach —> piękna (1) — w koncepcji pitagorejsko-platońskiej jako jego istota (symetria), w ujęciu Tomasza z Akwinu jako jeden z jego obiektywnych warunków (obok zupełności-całkowitości i blasku formy).

  2. metaf. -^ Analogia (II-lBb) propor­cjonalności ogólnej (analogia proportionalitatis).

Do góry