Ocena brak

„ Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych”

Autor /maria32 Dodano /14.03.2011

Kształtowanie postaw prozdrowotnych jest procesem długotrwałym i zaczyna się już w przedszkolu. Obejmuje ono działania zmierzające do dbania o własne zdrowie i pomnażanie jego potencjału. Wymaga również zapewnienia warunków do realizacji promocji zdrowia w przedszkolu. W taka problematykę wprowadza właśnie książkaPromocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych”.

Autorki w swojej książce charakteryzują czynniki wpływające na stan zdrowia człowieka i na tym tle przedstawiają pojęcie i cele promocji zdrowia w przedszkolu. Uwzględniając wzrost zainteresowania problematyką zdrowia, autorki doszły do wniosku, że trzeba rozszerzyć treści zdrowotne oraz podjąć działania wychowawcze w poczuciu potrzeby uprawiania przez całe życie aktywności ruchowej. Działania ochraniające, wzmacniające i pomnażające zdrowie będą skuteczne wtedy, gdy upowszechniać się będzie przedszkola promujące zdrowie, a w pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystane zostaną odpowiednie metody i formy.

Autorki w swojej książce ukazują, jak w przedszkolu można realizować ideę promocji zdrowia. Promując zdrowie w przedszkolu należy szczególny nacisk położyć na wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dostarczanie wiedzy o tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu. Autorki zwracają również uwagę nauczycielom, że w trakcie realizacji idei promocji zdrowia powinni kształtować u dzieci właściwy stosunek do osób starszych, chorych i kalekich oraz czynną postawę w zapobieganiu chorobom.

Książka zawiera również przykłady wierszy, zagadek, opowiadań, inscenizacji, zabaw, które można wykorzystać w pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Autorki w swojej książce omawiają rodzaje planów dydaktycznych z zakresu promocji zdrowia.

Ponieważ jednym z głównych kierunków pracy naszego przedszkola jest kształtowanie postaw prozdrowotnych przeczytałam te książkę z wielka uwagą, gdyż ukazuje ona możliwości urzeczywistniania idei promocji zdrowia w przedszkolu. Wiele z cennych wskazówek autorek wykorzystałam w swojej pracy z dziećmi w rozwijaniu sprawności ruchowej. Książką tą zainteresowałam również koleżanki w pracy.

 

Do góry