Ocena brak

PROMETEIZM

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PROMETEIZM (od imienia mitycznego bohatera greckiego, Prometeusza, który nauczył ludzi umiejętnego używania og­nia, sztuk i rzemiosł) fr. prometheisme

Twórcza, dynamiczna postawa człowie­ka wobec zastanej rzeczywistości i samego siebie, mobilizująca go do opanowywarua i przekształcania świata; także będący wy­razem takiej postawy nurt myśli humani­stycznej, szczególrue żywy w dobie Odro­dzenia, potem w scjentyzmie (prometejski charakter nauk ścisłych), w marksizmie (element etyki), w społecznej myśli chrze­ścijańskiej.

Podobne prace

Do góry