Ocena brak

PROLOG, początkowy człon utworu dram. lub narracyjnego

Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012

PROLOG, początkowy człon utworu dram. lub narracyjnego wprowadzający informację o okolicznościach (czas, miejsce, tło konfliktu, przeszłe dzieje postaci) poprzedzających właściwą —> fabułę; w utworach epickich zawiera zwykle —> przedakcję lub jej fragment. Genetycznie forma p. związana jest z dziejami dramatu: odrębną jednostkę kompozycyjną stanowił p. w tragedii antycznej od Ajschylosa, w którego utworach miał charakter monologowy, Sofokles wprowadził do p. sytuację dialogową, a Eurypides - narrację. We wszystkich swoich formach na gruncie dramatu antycznego p. pełnił dwie stałe funkcje: zarysowywał —> ekspozycję utworu i był zarazem moralist. apelem do widowni; w komedii attyckiej i rzym. zawierał zwykle element satyry polit. lub obyczajowej. W dramacie staropol. (np. Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka) p. ulegał personifikacji; wypowiedź osoby dramatu, otwierająca utwór, zawierała streszczenie sztuki oraz konwencjonalne wezwania do audytorium o uwagę i stosowną zapłatę dla aktorów. Od czasów dramatu romantycznego p. stał się całostką kompozycyjną ściśle związaną z fabułą widowiska - sceną będącą jej początkiem, a często także sytuacją dram. modelową z punktu widzenia zasadniczej idei utworu (np. w cz. II Dziadów); to drugie oblicze p. znamienne było potem dla dramatu modernist. (np. Róża Żeromskiego).

Podobne prace

Do góry