Ocena brak

Projekty Stanów Zjednoczonych Europy

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

Na podstawie wieloletniej współpracy państw skandynawskich Duńczyk Heerfordt wyszedł z inicjatywą utworzenia stanów zjednoczonych narodów europejskich. Uważał że zacieśniona współpraca państw skandynawskich przyciągnie inne państwa Europy.

  • Zbliżenie między francją, a Niemcami – jednolita polityka celna

  • Swoboda w sferze kultury

  • Najwyższa władza zgromadzenie generalne

  • Ciało wykonawcze główny komitet administracyjny z kanclerzem na czele

  • Organ kontrolny sekretariat generalny

  • W sprawach konfliktowych trybunał sądowy

  • 1930-32 nowa koncepcja stanów zjednoczony narodów europejskich

  • Szeroka współpraca rządu i innych organizacji politycznych

  • Tworzenie zalążka unii polityczno-militarnej

Pomysły Heerfordta poparli Skandynawowie ale krytycznie odnieśli się przywódcy głównych państw europejskich.

Podobne prace

Do góry