Ocena brak

Projekt dotyczący aktywizacji młodzieży

Autor /MesyitendyMes Dodano /29.03.2005

1. Tytuł projektu:

”Teatralka na wsi” Happening jako forma dotarcia do grup młodzieży ze środowisk podmiejskich .”


2. Wnioskodawcy:

XXX

3. Tytuł projektu / Miejsce wykonania:

”Teatralka na wsi” / XXX


4. Cel projektu:

Zasadniczym celem działań projektu jest poszerzenie doświadczeń osobistych dzieci i młodzieży w kontakcie ze sztuką, rozwój ich wyobraźni, postaw twórczych, pobudzenie naturalnej ekspresji, rozwój wrażliwości artystycznej. Zaangażowanie środowiska rodzinnego dzieci w pracę szkoły oraz przyłączenie do projektu innych uczestników życia społecznego gminy, mogących wspomagać szkołę w dalszych działaniach tego typu

Kolejnym celem jest powstanie akceptowanych form umożliwiających lepsze relacje pomiędzy młodzieżą ze środowisk podmiejskich a młodzieżą z centrum miast, oraz dialog, który będzie dla nich wyzwaniem. Dzięki temu uczestnicy będą mogli w lepszy oraz głębszy sposób przeanalizować i podzielić się swoimi doświadczeniami i ideami.


5. Opis projektu:

Projekt dotyczy działań animacji społeczno-kulturalnej w okolicach XXX. Skierowany jest do młodzieży, pragnącej mieć lepszy dostęp do mediów i kultury oraz rozwijać się w tym kierunku. Zadaniem jest aktywizacja młodzieży poprzez odgrywanie scenek i wyrażanie własnych emocji.
Dzieci i młodzież z XXX utworzą grupę pod opieką animatora. Ich zadaniem będzie przygotowanie happeningu na temat lepszego dostępu do kultury, jaki ma młodzież pochodząca z większych miast, a także w zależności od zaangażowania młodzieży innych sposobów ukazania dostępu do kultury poprzez np. pokazanie prac namalowanych przez młodzież, a także odtworzenie relacji z wydarzeń na warsztatach. Na koniec Wszystkie występujące dzieci i pracujące z nimi nauczycielki otrzymają okolicznościowe koszulki z nadrukiem pochodzącym z pocztówki-logo szkoły, przygotowanej specjalnie dla tego projektu. Nauczycielki otrzymają także broszurkę opracowaną przez prowadzące zajęcia animatorki, dokumentującą program pracy na warsztatach oraz ćwiczenia teatralne, pobudzające wyobraźnię dzieci, przeznaczone do dalszej pracy na zajęciach szkolnych.
Poza realizacją głównego zadania, jakim jest końcowy pokaz, bardzo ważna jest sama animacja, polegająca na inspiracji i kreatywności młodzieży oraz przekonaniu o ich możliwościach w tworzeniu realiów, tak aby mieli chęć motywować swoich rówieśników do tego typu przedsięwzięć.


6. Plan występu:

• Przemówienie burmistrza miasta i gminy XXX.

• Dyrektor Zespołu Pani....... powita wszystkich uczestników: zaproszonych gości i rodziny dzieci ( rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i inni)

• Happening będzie prowadziła zaproszona aktorka Studia Teatralnego Artic z Krakowa
• Realizacja 3 przestawień teatralnych przygotowanych przez dzieci i nauczycielki pod kierunkiem instruktorów: Grupa I – przedstawienie " Kim jesteśmy?", grupa II przedstawienie „Zimowanie" , grupa III przedstawienie „ Stary niedźwiedź mocno śpi"

• Przeprowadzenie przez aktorkę konkursów sprawnościowych dla dzieci podczas konsumpcji i towarzyskich spotkań z udziałem dorosłych.

• Realizacja loterii fantowej przez nauczyciela szkoły - rozdanie nagród przygotowanych przez sponsorów i rodziców.


7. Harmonogram działań:

Na początku działań przewidziane jest bezpośrednie uczestnictwo grupy 26 osób w trakcie 10 spotkań 2,5 -godzinnych rozłożonych na 3 tygodnie stycznia oraz występ publiczny przewidziany na 10 grudnia w Domu Kultury w XXX.

I. Przygotowania do projektu
1. analiza, przeszukanie doświadczeń młodzieży mieszkającej w mieście i na wsi,
2. przygotowanie scenariuszy metodycznych,
3. 16 godzin zajęć szkoleniowych dla nauczycielek

II. Przygotowanie grupy
1. zebranie zainteresowanej młodzieży z XXX,
2. początkowa animacja: zapoznanie się, wyjaśnienie celów projektu, pierwsze zadania integrujące.

III. Animacja
Najważniejszym celem wszystkich spotkań jest przygotowanie występu publicznego, natomiast motywem łączącym poszczególne elementy animacji jest wyrażanie emocji i myśli bez używania słów. Ważne jest również to, aby każdy z uczestników otworzył się na innych, swobodnie współpracował i by sprawiało mu to przyjemność.

IV. Przygotowanie występu publicznego
1. przygotowanie plakatów, zaproszeń, oraz koszulek
2. nagranie prezentacji multimedialnej oraz krótkiego filmiku z zajęć,
3. sprawdzenie stanu przygotowań.

V. Działania końcowe
1. podsumowanie projektu,
2. indywidualne rozmowy z każdym uczestnikiem projektu
3. Zakładane rezultaty działań

Głównym założeniem projektu jest zaaranżowanie sytuacji, w której mieszkańcy XXX, poprzez wspólne tworzenie projektu obudzą w sobie wrażliwość na jakość otoczenia, a dzięki udanemu projektowi znajdą siłę, by zmieniać świat i otaczającą ich rzeczywistość. Ciekawe zajęcia oraz udany występ pobudzą ich do kontynuacji działań artystycznych i społecznych a także poszukiwania drogi do uczynienia świata ciekawym miejscem.

Podobne prace

Do góry