Ocena brak

PROJEKCJA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PROJEKCJA (łc. proiectw = rzucanie przed siebie) ang. projection; fr. projection; nm. Projektion

  1. psych. Mechanizm obronny oparty na represji (—> wyparcie), polegający na przy­pisywaniu innym własnych nie akcep­towanych przez siebie cech, postaw lub motywów.

  2. t. pozn. Jeden z etapów procesu pozna­nia, który według teorii projekcji (przeciwstawnej —^ percepcjonizmowi /2/) polega na tym, że proste wrażenia, będące stanami su­biektywnymi, są obiektywizowane przez podmiot, który je uważa za postrzegany przedmiot zewnętrzny (Ż. de Condillac).

Do góry