Ocena brak

Program Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Dom MONAR-u

Autor /topamax Dodano /07.07.2005

PROGRAM
Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Dom MONAR-u

Etap I (nowicjat)
nie krótszy niż 2 m-ce i nie dłuższy niż 3 m-ce – omawiany przez społeczność - nie
przejście na drugi etap skutkuje wypisem bądź podpisaniem kontraktu krótkoterminowego (do 6 m-cy pobytu - bez przywilejów określonych w 3 etapie)
Cel – Aklimatyzacja, uzyskanie motywacji do kontynuowania terapii.
Obowiązki - zapoznanie i przestrzeganie regulaminu ośrodka, wybór terapeuty, uczestnictwo (lub deklaracja uczestnictwa) w grupie wstępnej-motywacyjnej.
Przywileje - kontakt telefoniczny z osobami bliskimi (po wyborze terapeuty), wychodzenie poza teren ośrodka z osobami mającymi wolne wyjścia.

Etap II (domownik)
trwa nie krócej niż do 9 m-ca pobytu i nie dłużej niż do 11 m-ca pobytu – omawiany przez społeczność - nie przejście na trzeci etap skutkuje podpisaniem kontraktu indywidualnego celem dokończenia terapii (nie dłuższy niż 2 m-ce)
Cel – uświadomienie przyczyn i możliwości nawrotów choroby, konfrontacja - wyobrażenia o sobie a realia (dzięki informacją zwrotnym) nabycie umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych, eliminacja zachowań aspołecznych, wzmocnienie poczucia wartości.
Obowiązki – uczestnictwo w 3 grupach (destrukcja, nawroty oraz ofiar przemocy i przeżyć traumatycznych), intensywna terapia indywidualna (realizacja IPT), objęcie i pełnienie funkcji w tym co najmniej 2 funkcji kierowniczych, aktywność na społeczności i w życiu domu.
Przywileje – odwiedziny rodziny, samodzielne wychodzenie poza teren ośrodka, przepustki do domu, współdecydowanie na społecznościach (prawo głosu), czas wolny (w trakcie planu dnia) na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, możliwość bycia w związku z drugą osobą (brak abstynencji seksualnej), korzystanie z komputera, możliwość podjęcia nauki.
O możliwości uzyskania przywilejów decyduje społeczność poprzez głosowanie.

Etap III (monarowiec)
trwa do 18-go m-ca pobytu
Cel - Readaptacja – przystosowanie do życia poza ośrodkiem.
Obowiązki – wyjazdy na przepustki jako opiekun, pomoc osobom funkcyjnym, opieka nad nowicjuszami, uczestnictwo w planie dnia od pobudki przez gimnastykę, odprawę z jasnym określeniem czynności jakie będzie pacjent wykonywał w danym dniu (do momentu podjęcia pracy zarobkowej) po 1 m-cu bycia monarowcem następuje omówienie przez społeczność. Przywileje – możliwość posiadania i korzystania z telefonu komórkowego, możliwość picia kawy (2 dziennie z 2 łyżeczek- sypanej lub 1,5 łyżeczki – rozpuszczalnej na szklankę ¼ litra), (w momencie podjęcia pracy zarobkowej dowolna ilość i moc kawy), brak obowiązku sprawdzania trzeźwości przez SOM (Służba Ochrony MONARu), po miesięcznym omówieniu możliwość podjęcia pracy zarobkowej.

Podobne prace

Do góry