Ocena brak

Program festynu

Autor /grainuini Dodano /10.11.2007

TURYSTYKA I REKREACJA
PROGRAM FESTYNU REKREACYJNO-SPORTOWEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W Radomiu
Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA FERII ZIMOWYCH


A) etap przygotowawczy:
Cel imprezy:
Festyn za Szkołą Podstawową w Radomiu zostanie przeprowadzony w dniu 15.02.2005r.
Celem naszej imprezy była integracja szkoły ze środowiskiem, kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku, propagowanie zdrowego stylu życia, prezentacja dorobku artystycznego uczniów plastycznego liceum w R-miu, promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi muzyki dziecięcej i młodzieżowej, wyszukiwanie i promocja młodych talentów, radość wspólnego muzykowania.
Terminarz festynu:
Festyn rozpocznie się dnia 15.02.2005 r. o godz. 8.30 ( konkursem dla najmłodszych uczestników festynu na najładniejszą budowlę z „klocków LEGO”) w świetlicy szkolnej w budynku szkoły podstawowej nr 6 w R-miu , a zakończy się ok. godz. 20.00 kiedy to rozstrzygnie się finałowy mecz turnieju w piłce halowej chłopców w wieku 14 - 19 lat.
Warunki uczestnictwa :
a) w konkursie muzycznym „wyskakane nutki”:
w konkursie muzycznym biorą udział soliści, zespoły wokalne oraz wokalno - instrumentalne z terenu miasta Radomia.
dolna granica wieku uczestnika wynosi 6 lat
wiek uczestników nie może przekroczyć 19 lat ( decyduje rok urodzenia )
liczebność zespołów nie zostaje poddana ograniczeniom, jednak informujemy, iż optymalne warunki zapewniamy dla grup ( w ramach jednego wykonawcy ) nie większych niż 35 osób.
b) w turnieju piłki halowej :
w turnieju mogą wziąć udział 6 osobowe drużyny chłopców podzielone na następujące kategorie wiekowe : Zespoły: do 9 lat 10 - 13 lat 14 - 19 lat
c) w innych zabawach (tj. układanie puzzli , biegi na czas, malowanki itp. )
dzieci i młodzież szkolna w wieku 9 - 19 lat
w przypadku zabaw rodzinnych, udział mogą brać także rodzice dzieci ( rodzinny konkurs koszykówki ).
Miejsce :
Cały festyn odbędzie się na terenie szkoły podstawowej nr.6 w R-miu. Konkursy sportowe zostaną rozegrane na terenie sal gimnastycznych szkoły wewnątrz budynku, użytkowane będą także obiekty sportowe znajdujące się poza budynkiem( biegi na czas).Liczne zabawy i konkursy odbywać się będą w „świetlicy”, a konkurs muzyczny „wyskakane nutki odbywał się będzie na holu 1-wszego piętra.
Regulamin imprezy :
organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym z koncertu, uwzględniając obowiązujące prawo autorskie ( tj. dysponowania materiałem z imprezy na następujących polach eksploatacji: utrwalenie - rejestracja i emisja ),
oceny członków jury i sędziów są niepodważalne i ostateczne
sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator festiwalu,
organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegu, ani posiłków
uczestnicy ponoszą koszty przejazdu we własnym zakresie,
na miejscu istnieje możliwość zakupienia posiłku na szkolnej stołówce
System rozgrywek piłki nożnej halowej:
W turnieju wezmą udział wszystkie drużyny 6-osobowe których wszyscy zawodnicy mieszczą się w danej kategorii wiekowej. Zapisy drużyn odbywać się będą od początku ferii do dnia festynu włącznie. Nad regulaminowym przebiegiem zawodów czuwać będą wyznaczeni nauczyciele W-F , a ich decyzje będą ostateczne.
Nagrody:
-wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe
- nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w konkursach indywidualnych: za I miejsce torba lub plecak, za II torebka, za III portfel
- we współzawodnictwie sportowym, zespołowym i artystycznym: dyplomy dla zdobywców I-VI miejsca, okolicznościowe plakietki i słodycze dla wszystkich uczestników imprezy.
Program imprezy:
8.30 Rozpoczęcie festynu i powitanie przybyłych gości
Blok konkursów i zabaw dla najmłodszych:(Świetlica)
9.00 Konkurs na najładniejszą budowle zbudowaną klockami „LEGO”
10.00 Rozpoczęcie zabawy puzzlami , układankami , malowankami, innymi zabawkami mieszczącymi się w „świetlicy” , oglądanie filmu animowanego „Shrek 2”
12.30 stanowiska komputerowe udostępnione dla dzieci.
Blok estradowy: (Hol, I piętro).
13.30 Rozpoczęcie konkursu malowania farbami plakatowymi.
14.30 Występ kapeli podwórkowej Zza winkla
14.50 Występ grupy tanecznej „Fajniutki bouncik”
15.15 Koncert życzeń „Piosenka dla...”
16.00 Oglądanie wystawy namalowanych przez dzieci obrazów. Wystawa pot tytułem ”Moje ferie w mieście”
16.30 Rozpoczęcie wokalnego konkursu „wyskakane nutki”.
19.00 Konkursy wiedzy dla dzieci i młodzieży
Blok sportowo rekreacyjny:(Sala gimnastyczna, obiekty sportowe):
13.15 Pokaz ratownictwa medycznego
14.00 Rodzinne zawody koszykówki
14.30 Start zawodników biorących udział w zawodach biegowych
15.00 Zawody sportowe dla dzieci, młodzieży (rowerowy tor przeszkód, turniej tenisa stołowego, rzuty na odległość oponą , piłką lekarską oraz beretem.
15.30 Start rozgrywek piłkarskich w turnieju halowej piłki nożnej chłopców.
20.00 Zakończenie turnieju piłkarskiego meczem finałowym
20.15 Wręczenie nagród i oficjalne zakończenie festynu.

Opracowanie scenariuszu otwarcia i zamknięcia:
a) uroczystość otwarcia
Podczas części oficjalnej wszystkich uczestników powitają pracownicy szkoły podstawowej nr 6, następnie głos zabiorą: (Przewodniczący Klubu osiedlowego „Kwadrat” z os. Nad Potokiem), pani Sylwia Bretowska (Przewodnicząca Rady rodziców) oraz pan Kazimierz Nowicki (jako przedstawiciel sponsorów, członek Rady Nadzorczej TK Dami). Następnie po uroczystych powitaniach rozpoczną się zabawy i konkursy wg programu festynu.
b) uroczystość zamknięcia
Oficjalne podziękowanie za wspaniałą współpracę z Radą Rodziców i nauczycielami wychowania fizycznego, historii, plastyki, muzyki, techniki, języka polskiego, nauczania początkowego, sponsorom, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia imprezy wygłosi dyrektor szkoły. Podziękowania zostaną także zaadresowane do wszystkich młodych uczestników festynu, a w ich ręce trafią pamiątkowe dyplomy po tej imprezie.
Sponsorzy i koszt imprezy :
Patron medialny nad festynem objęła TK Dami, oraz radio „ESKA”. Sponsorzy imprezy (którzy pokrywają całkowity koszt organizacyjny festynu) :
1. Telewizja Kablowa Dami
2. Radio „ESKA”
3. Klub osiedlowy „Kwadrat” z osiedla Nad Potokiem.

B) Etap realizacyjny :
Zespół organizacyjny inicjuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje działalność poszczególnych jednostek w zakresie imprezy. Prowadzi system współzawodnictwa w turnieju piłki nożnej halowej, oraz konkursu muzycznego a także innych gier i zabaw. Wszyscy członkowie zespołu organizacyjnego pełnią swe funkcje społecznie.
Podczas trwania imprezy prowadzony będzie punkt informacyjny, znajdujący się w sekretariacie szkoły. Oficjalny program festynu wywieszony zostanie także przed budynkiem szkolnym oraz przy wejściu na salę gimnastyczną.
Nad bezpieczeństwem uczestników pod względem medycznym czuwa dyplomowana pielęgniarka p. Beata Figlewicz.
PODCZAS FESTYNU OBOWIĄZUJE ZAKAZ HANDLU I SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH .
BHP
Wykonywanie pracy przy dozorze urządzeń polega na kontrolowaniu urządzeń technicznych, które ze względu na specyfikę pracy danego zakładu muszą być cały czas w ruchu. Powinno to być główną czynnością pracownika. Wszelkie naprawy, usuwanie awarii itp. z tym związane (a więc efektywna praca) występować mogą jedynie wyjątkowo.
Pogotowie pracy związane jest natomiast z oczekiwaniem na konieczność wykonywania pracy i w razie zaistnienia określonej okoliczności - z jej podjęciem. Pracownik powinien więc być przez cały ten czas w pełnej gotowości psychofizycznej.
C) Etap rekreacyjno sprawozdawczy:
Ocena imprezy:
Impreza była moim autorskim projektem, i jako główny organizator nadzorowałem i czuwałem nad sprawnym jej przebiegiem. Festyn odbył się zgodnie z programem i zakończył się całkowitym sukcesem. Dzieci i młodzież która nie wyjechała z naszego miasta podczas ferii zimowych, spędziła mile czas, wzbudzona została w nich radość, humor i wspaniała zabawa dzięki wysiłkowi wielu ludzi. Uczestnikom zapewniliśmy mile spędzony czas, szereg konkursów , zawodów sportowych i artystycznych. Ich uśmiechy na twarzach są dla nas organizatorów i sponsorów największą nagrodą.
Podziękowania:
Bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim sponsorom, bez których dzisiejszy festyn nie odbył by się. Nie sposób wymienić wszystkich, ale w imieniu moim i dzieci dziękuję za wszelką pomoc gronie pedagogicznemu, oraz Radzie rodziców , a także za pomoc w organizacji członkom klubu osiedlowego „Kwadrat”.
Zespół organizacyjny:
Przewodniczący zespołu organizacyjnego : Paweł Bąbolewski
 kierownik komisji sportowej - nauczyciel WF.
 sędzia główny - drugi nauczyciel WF.
 spiker zawodów - pedagog, animator społeczno-kulturalny
 opieka medyczna - pielęgniarka szkolna
 kierownik komisji artystycznej - nauczyciel plastyki
 prezenter - nauczyciel j. polskiego
 przewodniczący jury - przewodniczący Rady Rodziców
 kierownik zespołu informacyjnego - nauczyciel informatyki
 kierownik komisji socjalnej i zaopatrzenia - nauczyciel, opiekun sklepiku uczniowskiego
 kierownik sekcji porządkowej - trzeci nauczycie WF-u - instruktor BHP


Podobne prace

Do góry