Ocena brak

Program 7 sztuk wyzwolonych, Podstawy wykształcenia w epoce Hellenistycznej

Autor /kneercefalbuicaoca Dodano /06.10.2006

Od V wieku rozpoczęła się w życiu Hellady wielka zmiana, trwała do końca IV w. Najbardziej widać to było w Atenach. Po klęsce wojny peloponeskiej nastąpił kryzys gospodarczy.
Aby uchronić kraj od ruiny materialnej arystokracja i mieszczanie unikali wojen, dbali o pokój, który miał zapewnić dobrobyt. Rozmnożył się zapał do badań, nauki, kształcenia się. Nauki dotąd uprawiane przestały wystarczać. Rosły potrzeby duchowe, poszukuje się szkół i książek, rozkoszuje się dziełami sztuki, zakłada się biblioteki i muzea. Ideałem człowieka nie jest jak w okresie wojen perskich, piękny i dzielny, ale duchowo prosty wojownik, lecz znawca kultury, chcący korzystać ze skarbca sztuki i nauki. Straciwszy własną potęgę polityczną, poddani pod obce wpływy, zmuszeni rozpraszać się po szerokim świecie dla handlu i zarobku, zaszczepiali Grecy obcym własny obyczaj i wiedzę. Terenem stał się cały ówczesny świat od wybrzeży Morza Śródziemnego. Dynastie macedońskie po upadku Aleksandra Wielkiego potworzyły nowe państwa w Azji i Egipcie. Szerzyły kulturę hellenistyczną, filozofowie uczyli humanizmu, poszanowania istoty człowieka bez względu na jego stan i pochodzenie.
Rozwój nauki
Rozpoczął się pomyślny okres dla badań naukowych. Najważniejszym ośrodkiem nauk stała się egipska Aleksandria. Tam przeniósł się uczeń Arystotelesa ? Demetriusz. Dynastia Ptolemeusów nie szczędziła pomocy materialnej dla sztuk uczonych, dla ich użytku stworzono Muzeum, w którym zespół uczonych utrzymywanych przez państwo opracowywał poszczególne gałęzie wiedzy. Złożono dwie biblioteki, w których skupiono całość ówczesnej literatury greckiej, wiele dzieł orientalnych: bogactwo papirusu służyło rozmnażaniu pism starych i nowych. Pracownie astronomiczne i medyczne, ogród botaniczny i zoologiczny, w którym skupiono osobliwości z całego świata, stanowiły oparcie do badań.
Początek nauki gramatyki dało zebranie w jednym miejscu dzieł literackich ? ustalono teksty, krytykowano je formalnie i rzeczowo. Zauważono prawa rządzące wewnętrznym życiem języka: rodzajników, rzeczowników i deklinację, czasy i odmiany słów, W utworach poetyckich badano formę, metrykę i rytm wierszy.
Obok filozofii nastąpił rozkwit nauk przyrodniczych i ścisłych. Na czele stała geometria z arytmetyką. W Aleksandrii Euklides opracował swój podręcznik Elementów: 6 ksiąg to planimetria, 4 arytmetyka, 3 stereometria. Dzięki Aleksandrowi ? jego wyprawom ? poznawano nowe morza, kraje oraz wiedzę narodów wschodu, nastąpił rozwój geografii i kosmografii.
Organizacja szkolnictwa
Ograniczono ćwiczenia gimnastyczne. Ustalono, że człowiekowi oświeconemu potrzeba jest odpowiednia ilość nauk (nazwa tych nauk ? cykliczne lub encyklopedyczne). Miały się one złożyć na wykształcenie średnie, przeciętne. Podzielono naukę na szkolnictwo elementarne i średnie.

Podobne prace

Do góry