Ocena brak

Profilaktyka w ortopiedii

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Jeśli w służbie zdrowia mówi się o profilaktyce, to z reguły myśli się o chorobach zakaźnych i o umieralności niemowląt, pomijając, niestety, profilaktykę kalectw narządu ruchu. Jeżeli takie myślenie dotyczy administratorów służby zdrowia, może to mieć fatalne skutki. Brak odpowiednich rozporządzeń sprzyja późnemu rozpoznawaniu chorób narządu ruchu i -w konsekwencji - powstawaniu kalectw, które można by całkowicie wyleczyć, jeśli leczenie rozpoczęto by wcześnie. Jednym z podstawowych celów profilaktyki kalectw jest bowiem ich wczesne wykrywanie i wczesne leczenie. Jest to profilaktyka już zaistniałego kalectwa.

Najnowsze badania wykazały, że istnieje możliwość stosowania profilaktyki pierwotnej, która polega na ochronie płodu przed powstaniem zalążka kalectwa jeszcze w łonie matki. W kalectwach rodzinnych i dziedzicznych dużą rolę w pierwotnej profilaktyce odgrywa poradnictwo eugeniczne. Ma ono na celu - przez odpowiedni dobór partnerów przed ślubem - ochronić małżeństwo przed potomstwem kalekim.

Wieloaspektowość profilaktyki wymaga włączenia się do jej realizacji lekarzy wielu różnych specjalności.

Ortopedia jest często uznawana za wąską specjalność, podporządkowaną chirurgii. Tymczasem ma ona wyjątkowo szerokie związki z innymi specjalnościami, takimi jak neurologia, neurochirurgia, reumatologia, pediatria, geriatria, traumatologia, rehabilitacja.

Szeroka profilaktyka kalectw nie leży w gestii ortopedy. Do niego najczęściej zgłaszają się pacjenci z już zadawnionymi kalectwami, często widocznymi nawet dla laika.

Poza ogromnym uszczerbkiem dla zdrowia człowieka, liczy się również obciążenie skarbu państwa kosztami leczenia i świadczeniami socjalnymi, które by nie zaistniały, gdyby profilaktyka kalectw działała sprawnie.

Wprowadzenie aseptyki pod koniec ubiegłego stulecia (SemmelweisPasteur) uczyniło zabiegi operacyjne bardziej bezpiecznymi. Zmiany te były również bardzo korzystne dla ortopedii, rozszerzyły się bowiem znacznie możliwości korekty zniekształceń i funkcji uszkodzonego narządu ruchu.


 

Podobne prace

Do góry