Ocena brak

Profilaktyka uzależnień - zagadnienia, wykłady

Autor /soalleysweree Dodano /23.03.2005

Profilaktyka uzależnień

1. Co to jest profilaktyka?

Profilaktyka-jest to nauka zajmująca się niepożądanym zachowaniom wychowanków.
Profilaktyka uzależnień- dotyczy sposobów zapobiegania różnego rodzaju uzależnień tj.: alkoholizm, narkomania, uzależnienie od Internetu, gier komputerowych, telefonów komórkowych, przemocy, agresji itp.
- Profilaktyka pierwszorzędowa adresowana jest do grupy niskiego ryzyka. Są to działania kierowane do ludzi zdrowych, wspomagające prawidłowe procesy rozwoju fizycznego i psychicznego.
Ma na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Ważne jest więc rozwijanie różnych umiejętności życiowych, prospołecznych, które pozwolą młodym ludziom radzić sobie z wymogami życia, emocjami.
Dostarczane informacje powinny być rzetelne, dostosowane do specyfiki odbiorców.
- Profilaktyka drugorzędowa adresowana jest do grupy podwyższonego ryzyka, do osób przejawiających pierwsze objawy zaburzeń (choroby).
Celem działań jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, tworzenie warunków, które umożliwią wycofania się z zachowań ryzykownych.
- Profilaktyka trzeciorzędowa adresowana jest do grupy wysokiego ryzyka, do osób, u których występują już symptomy choroby (zaburzeń).
Ma ona na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego i degradacji społecznej oraz umożliwienie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie. Z jednej strony przeciwdziała nawrotowi zaburzeń, z drugiej umożliwia osobom uzależnionym prowadzenie społecznie akceptowanego stylu życia.

2. Przyczyny uzależnienia alkoholowego i narkotykowego.

PRZYCZYNY
Bezpośrednie:
przyczyną inicjacji alkoholowej i narkotykowej jest rodzina i to co dzieje się w rodzinie.
Pośrednie:
- obniżenie się wieku inicjacji alkoholowej i narkotykowej wśród dzieci;
- rozpowszechnienie picia wśród dorosłych;
- łamanie ustawy o wychowaniu i trzeźwości;
- reklama alkoholu;
- lobby pro-alkoholowe (alkohol daje zysk, produkcja jest tania, a można dużo zyskać);
- wpływ grupy rówieśniczej na inicjacje alkoholowe;
- różnego rodzaju jubileusze, komunie rodzinne;
Przyczyny subiektywne inicjacji alkoholowej :
- nie radzenie sobie z trudnymi problemami emocjonalnymi;
- kryzys życia;
- bezsens, brak sensu życia;
- brak wartości;

3. Objawy w zachowaniu wskazujące na branie narkotyków.

- nagłe zmiany nastroju i aktywności, okresy wzmożonego ożywienia przeplatane ze zmęczeniem i ospałością;
- nadmierny apetyt lub brak apetytu;
- spadek zainteresowań ulubionymi zajęciami;
- pogorszenie się ocen, wagary, konflikty z nauczycielami;
- izolowanie się od innych domowników, zamykanie się w pokoju, niechęć do rozmów;
- częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza;
- wypowiedzi zawierające pozytywny stosunek do narkotyków;
- bunt, łamanie ustalonych zasad, napady złości, agresja;
-

Podobne prace

Do góry