Ocena brak

Profilaktyka okresu noworodkowego

Autor /reva Dodano /26.06.2014

Zabieg Credego polega na zakrapianiu do worka spojówkowego bezpośrednio po urodzeniu 0,5-1,0% roztworu azotanu srebra (rzadziej stosowaniu 1% maści tetracyklinowej lub erytromycynowej). Takie postępowanie ma na celu zapobiec rzeżączkowemu zapaleniu spojówek noworodka. Ze względu na obniżony -u noworodka poziom witaminy K i zależnych od niej czynników krzepnięcia, co może być przyczyną krwawienia do narządów wewnętrznych (choroba jcrwotoczna), każdemu noworodkowi podaje się witaminę K domięśniowo w dawce 0,5 mg/kg mc. Szczepienia ochronne przeprowadzane są zgodnie z kalendarzem szczepień. W pierwszych 24 godz. życia każdy noworodek powinien być zaszczepiony przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B) oraz gruźlicy (BCG). Szczepienia wykonuje się równoczasowo: wzw B domięśniowo, BCG - śródskómie. Dopuszczalny jest 24-godzinny odstęp między szczepieniami. Przeciwwskazaniem do szczepienia BCG są ciężkie choroby okresu noworodkowego (uraz okołoporodowy, niedotlenienie wewnątrzmacicz-ne, intensywna żółtaczka spowodowana konfliktem serologicznym, zakażenia noworodkowe potwierdzone w badaniu bakteriologicznym), a także wcześniac-two z masą ciała poniżej 2000 g lub wiek ciążowy poniżej 32 tygodnia. Noworodki matek z dodatnim antygenem HBs jednocześnie otrzymują immunoglobu-linę anty-HBs.

Badania przesiewowe obejmują całą populację noworodków. W Polsce obowiązują badania w kierunku chorób metabolicznych: fenyloketonurii (test Guth-riego) i wrodzonej niedoczynności tarczycy (oznaczenie poziomu TSH). Krew na bibułę filtracyjną pobiera się po skończonych 72 godzinach życia i po wysuszeniu przekazuje się do ośrodka badań przesiewowych. Do badań przesiewowych zalicza się również badanie przedmiotowe stawów biodrowych, wykonywane w celu wykrycia dysplazji stawu biodrowego. Obecnie, do 2 tygodnia życia, poleca się wykonanie badania USG stawów biodrowych. U każdego noworodka przed wypisaniem ze szpitala powinno się również wykonać badanie skriningowe słuchu. Polega ono na rejestrowaniu sygnałów emitowanych przez znajdujące się w ślimaku komórki słuchowe zewnętrzne, a określa jakość funkcjonowania obwodowej części narządu słuchu. Narząd słuchu odgrywa podstawową rolę w interakcjach noworodka z otoczeniem i zdecydowanie wpływa na kształtowanie się rozwoju psychoruchowego dziecka, dlatego wykrycie ewentualnych zaburzeń słuchu pozwala na odpowiednio wczesne leczenie.

 

Podobne prace

Do góry