Ocena brak

Produkt użyteczności publicznej

Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011

Mają na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności z zakresie inż. Sanitarnej, komunikacji miejskiej, zaopatrzenia w energię elektryczna , gazową , cieplną. Zarządzanie terenami zielonymi, uzdrowiskami, usługami pogrzebowymi, oraz usług komunalnych. Ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990 roku z późniejszymi zmianami spowodowała że przedsiębiorstwa te weszły w skład przedsiębiorstw komunalnych. Zgodnie z ustawą z 10.01.1990 r. o samorządach terytorialnych przedsiębiorstwa te działają na zasadach ogołnych.

Podobne prace

Do góry