Ocena brak

Produkt turystyczny jako element strategii rozwoju Miasta i Gminy Barwice

Autor /bibadvilk Dodano /02.06.2006

Spis treści:

Wstęp??????????????????????????????????..4

Rozdział 1. Turystyka jako jedna z szans rozwoju rolniczych gmin w Polsce???..?..6
1.1. Pojęcie produktu turystycznego???????????????...???????6
1.2. Rynek turystyczny???????????????????????????..14
1.3. Dystrybucja produktu turystycznego????????????????????.20

Rozdział 2. Poprawna strategia i promocja jako szansa na rozwój turystyki na terenach gminnych?????????????????????????????..???25
2.1. Promocja produktu turystycznego????????????????????.?25
2.2. Strategia rozwoju produktu turystycznego??????????????????31
2.3. Cena produktu turystycznego???????????????????????34

Rozdział 3. Charakterystyka Miasta i Gminy Barwice????????????..?.41
3.1. Położenie geograficzne i administracyjne Gminy i miasta Barwice????????.41
3.2. Zasoby przestrzenne Gminy Barwice?????????????????...??.45
3.3. Struktura demograficzna ludności Gminy Barwice??????????????...49

Rozdział 4. Analiza produktu turystycznego ? obszaru Gminy Barwice????..??58
4.1. Główne atrakcje turystyczne Gminy Barwice?????...???????????58
4.2. Oferta produktowa producentów agroturystycznych z terenu Gminy Barwice????.67
4.3. Analiza SWOT produktu turystycznego ? obszaru Gminy Barwice??????...?..79

Zakończenie????????????????????????????.???79

Spis literatury???????????????...????????????...??80

Spis rysunków, tabel i wykresów???????????????????...???81

Wstęp

Na terenie każdej gminy można stworzyć tereny turystyczne. Większość gmin w Polsce organizuje wydziały promocji, czy turystyki, aby zainteresować turystów swoimi walorami. Gminy, gdzie na ich terenie nie ma żadnego przemysłu, próbują wykorzystać walory przyrodnicze i architektoniczne do promowania turystyki, która jest jedyną szansą na podreperowanie gminnych budżetów. Daje również szansę na zarobek lokalnej społeczności, która może sama tworzyć i oferować produkty turystyczne, chociażby zakładając gospodarstwa agroturystyczne. Gmina powinna pomagać w promocji tychże miejsc, co przyczynia się do wzrostu dochodów obydwu podmiotów. Agroturystyka nie jest w Polsce zjawiskiem nowym, a część rodaków woli zaciszne, spokojne klimaty, gdzie można odpocząć, pooddychać świeżym powietrzem, zapona się z naturalnym środowiskiem, którego nie sposób znaleźć w coraz bardziej zatłoczonych i zurbanizowanych miastach. Gmina Barwice, która nie bardzo potrafi odnaleźć się w nowej gospodarczej rzeczywistości, z dużym bezrobociem, również postawiła na turystykę. Nie za duże pieniądze, ale takie, na którą stać każdego przeciętnego Polaka. Próbuje wypromować swój obszar jako dobry i interesujący produkt turystyczny. Podobnie, jak wiele innych gmin w Polsce. Niniejsza praca ma na celu odpowiedzieć na pytanie, czy postawienie na turystykę może być dla Gminy Barwice szansą na rozwój.
W rozdziale pierwszym ukazano pojęcie produktu turystycznego. Dowiemy się czym jest, jakie sa jego rodzaje.

Podobne prace

Do góry