Ocena brak

Produkcja masowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011

Charakterystyka


Produkcja masowa- system wytwarzania wyrobów oparty na podziale, specjalizacji i ciągłości pracy. Oznacza to, że produkt w trakcie procesu produkcji powinien ciągle znajdować się w ruchu, być ciągle poddawany obróbce lub być transportowany pomiędzy odpowiednimi stanowiskami produkcyjnymi. Z drugiej strony stanowiska pracy powinny przez cały czas poddawać obróbce przedmiot pracy. Po przekazaniu danego egzemplarza dalej, na stanowisko pracy powinien od razu trafiać następny, tak aby zachowana była ciągłość pracy. Aby było to możliwe stanowiska pracy powinny być umiejscowione kolejno obok siebie tak, aby jak najmniej czasu przeznaczać na transport przedmiotów produkcji pomiędzy nimi.


Produkcja masowa charakteryzuje się również dużą powtarzalnością procesu wytwarzania.Wady i zalety

Zaletą produkcji masowej jest obniżenie jednostkowego kosztu produkcji. Dzieje się tak za sprawą specjalizacji pracy, która przynosi lepsze wyniki jakościowe i ilościowe. Zatem w dłuższej perspektywie można produkować więcej wyrobów o lepszej jakości za pewną sumę nakładów, co w efekcie powoduje spadek kosztu wyprodukowania pojedynczej sztuki towaru.

Inną zaletą jest fakt, że powtarzalność pracy przyczynia się do osiągania coraz lepszych efektów. Ciągłe wykonywanie tych samych zadań przyczynia się do udoskonalenia systemu produkcyjnego.


Do wad należy uboga oferta wytwarzanych produktów. Dobra wytwarzane w systemie produkcji masowej charakteryzują się bardzo dużym podobieństwem, ponieważ pochodzą z tej samej serii produkcyjnej. Taki stan rzeczy może powodować niską konkurencyjność dóbr danego przedsiębiorstwa na rynku.


Wadą jest też niewielka elastyczność produkcji. Wysoko wyspecjalizowana taśma produkcyjna nastawiona na dany wyrób musiałaby zostać istotnie przebudowana, aby mogła produkować inny wyrób, co wiąże się z poniesieniem kosztu przeróbki.


Bibliografia

Podobne prace

Do góry