Ocena brak

Procesy uwodorniania (redukcji)

Autor /hanula Dodano /12.04.2013

Szczególnie ważnym i w wielkiej skali stosowanym procesemuwodorniania w przemyśle spożywczym jest proces uwodornianiaolejów roślinnych czyli proces utwardzania tłuszczów.Tłuszcze roślinne w większości charakteryzują się dużym udziałemcząsteczek zawierających reszty kwasów tłuszczowych jedno- i wielonienasyconych.Odpowiada to obeności w tych kwasach jednego lub wielu wiązań podwójnych czyli nienasyconych. Nienasycone kwasyw glicerydach inaczej układają się w przestrzeni niż kwasy nasycone,a przez to warunkują ciekły stan całej mieszaniny glicerydów. Dlautwardzenia oleju roślinnego prowadzi się proces uwodornienia czylinasycenia dużej części nienasyconych wiązań podwójnych. Dokonujesię tego gazowym wodorem wtłaczanym do autoklawu zawierającegopłynny i rozgrzany olej w obecności katalizatora niklowego. Uwodornionytłuszcz podlega następnie rafinacji i uszlachetnieniu oraz jestprzekształcany w różnorodne produkty o charakterze substytutu masłatj. margarynę lub tzw. masło roślinne.Innym przykładem procesu uwodornienia (redukcji) jest stosowanyw dużej skali proces redukcji glukozy do sorbitolu (glucy tolu). Otrzymywaniesorbitolu z glukozy polega na uwodornieniu roztworu wodnegoglukozy gazowym wodorem, wtłaczanym pod ciśnieniem około 8 MPaw obecności katalizatora platynowego lub palladowego. Następujew tych warunkach zredukowanie odblokowanych grup karbonylowychglukozy do grup hydroksylowych bez naruszenia strukturycząsteczki.Po zakończeniu procesu redukcji roztwór sorbitolu jest rafinowanywęglem, zatężany do stężenia 70% i poddawany krystalizacji lub jestużywany bezpośrednio do biokonwersji sorbitolu do L-sorbozy. W tymprzypadku redukcja sorbitolu stanowi pierwsze stadium produkcjikwasu L-aksorbinowego, tj. witaminy C. W niektórych krajach jestdozwolone stosowanie sorbitolu jako środka słodzącego do wyrobuproduktów dla diabetyków oraz do produkcji wyrobów dietetycznycho niskiej kaloryczności. Sorbitol w dawce około 1 % jest używany jakośrodek przeciwdziałający krystalizacji cukrów w syropach farmaceutycznych.Estry sorbitolu z kwasami tłuszczowymi są wykorzystanew przemyśle spożywczym jako emulgatory o nazwie handlowej Span.Przykładowo jednolaurynian sorbitolu nosi nazwę Span 20, a jednooleiniansorbitolu Span 80.

Podobne prace

Do góry