Ocena brak

PROCESY SPOŁECZNE I ICH KLASYFIKACJA

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Proces społeczny - ciągi jednorodnych zjawisk społecznych wywołujących określony skutek, procesy można pogrupować:

1) kryterium charakteru skutków wyróżniamy na procesy integracyjne i dezintegracyjne. Pierwsze z nich łączą ludzi, zbliżają do siebie- asocjatywne. Wyróżniamy tu zbliżenie, zrównanie, zjednoczenie, przystosowanie- proces zachodzący w sytuacji gdy jednostka lub zbiorowość nie mogąc narzucić własnych wzorów działania innym osobom muszą te odmienne wzory modyfikować.

Dzieje się tak w każdej nowej sytuacji, program przystosowania jest dwustronny, przystosowanie przejawia się w różnych postaciach. Procesy dezintegracyjne to procesy oddalania się, dzielące, wyróżniamy współzawodnictwo, opozycję i konflikt- proces w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów, eliminuje innych, dążą do celów podobnych lub identycznych, konflikt powstaje po styczności społecznej na gruncie uprzedzenia negatywnego, prowadzącego do przekonania że osobnik lub grupa, konflikt- zagrożenie dla realizacji naszych celów.

2) Kryterium o charakterze podmiotowym.

Procesy intrapersonalne zachodzące w osobowości człowieka. Są to zjawiska psychiczne ale niektóre z nich mogą mieć charakter społ. Badanie tych procesów należy do psychologii, jest jednak rzeczą ważną aby socjolog badający zbiorowość społeczną zdawał sobie sprawę z mechanizmu ich przebiegu.

Procesy interpersonalne- bezpośrednie oddziaływanie kilku podmiotów na siebie.

Podobne prace

Do góry