Ocena brak

Procesy produkcyjne

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011

Charakterystyka

Proces produkcyjny to całokształt zjawisk i celowo podejmowanych działań, które sprawiają, że w przedmiocie pracy poddanym ich oddziaływaniu stopniowo zachodzą pożądane zmiany. Kumulując się, powodują one sukcesywne nabieranie przez przedmiot cech przybliżających go i upodabniających do zamierzonego wyrobu. (Liwowski Bolesław, Kozłowski Remigiusz, "Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją" 2007) Koniec procesu produkcyjnego występuję, kiedy wszystkie konieczne elementy zostały osiągnięte.


Klasyfikacja procesów cząstkowych w zależności od charakteru działań wykonywanych w stosunku do przedmiotu pracy. Wyróżnia się:

 • procesy technologiczne,
 • procesy bezpośredniego oddziaływania,
 • procesy naturalne
 • procesy pomiarowo-kontrolne,
 • procesy transportowe
 • transport zewnętrzny
 • transport wewnętrzny
 • procesy składowania

Podczas procesu technologicznego wykonywane są działania, których zadaniem jest zmienić postać materiału surowego w gotowy wyrób. Proces technologiczny dzieli się na rodzaje. Pierwszym z nich jest proces bezpośredniego oddziaływania. Polega on na tym, iż dokonywane są celowo wszelkie czynności, tak aby odbywały się one zgodnie z naszą wolą (np. kształtowanie kawałka metalu uderzeniami młotka w kuźni). Drugim procesem jest proces naturalny, polegający na przemianie przedmiotu pracy dzięki siłom przyrody, inaczej mówiąc procesy zachodzą samoczynnie ( np. proces fermentacyjny). Wybór procesu ma nie małe znaczenie, gdyż taki sam efekt można uzyskać wykorzystując proces bezpośredniego oddziaływania, albo proces naturalny. Przykład: usunięcie wilgoci z przedmiotu może zarówno obyć się za pomocą naturalnego schnięcia, jak również celowego suszenia.


Procesy pomiarowo-kontrolne służą porównaniu stanu przedmiotu pracy na określonym etapie jego produkcji. Wyrób jest porównywany z cechami uznanymi za odpowiednie dla danego etapu produkcji. Sprawdzany jest stan faktyczny po czym stwierdzona zostaje zgodność produktu do stanu wzorcowego albo istnienia odchyleń. Wyniki te, mówią o skuteczności kierowania procesem produkcji.


Czynności służące przemieszczeniu przedmiotu pracy, zmianie jego położenia nazywane są procesami transportowymi. W procesie transportowym wyróżnione są: transport zewnętrzny polegający na obsłudze kontaktów firmy z otoczeniem, polega na dostarczeniu materiałów produkcyjnych, wywozie wyrobów gotowych, odpadów. Transport wewnętrzny obejmuje przewozy odbywające się wewnątrz przedsiębiorstwa.


Procesy składowania występują kiedy jest konieczność przechowywania przedmiotu pracy w czasie, oraz jednocześnie nie jest on poddawany czynnością, dotyczących trzech wcześniejszych procesów.

Innym rodzajem procesów produkcyjnych jest podział w zależności od sposobu, w jaki wiążą się one z wytworzeniem produktu podstawowego dla danego przedsiębiorstwa. Wyróżniamy:

 • procesy produkcji podstawowej
 • procesy produkcji pomocniczej
 • procesy obsługi
 • procesy utylizacyjne

Procesy produkcji podstawowej mają na celu bezpośrednie wykonanie produktu, do którego wyprodukowania powołano przedsiębiorstwo, oraz jego sprzedaż jest głównym źródłem przychodów. Etapy między magazynem materiałów, a magazynem wyrobów gotowych wraz z m.in. procesami technologicznymi, co przebywa przedmiot pracy uznaje się za proces produkcji podstawowej, gdy w rezultacie powstaje wyrób, który jest głównym działaniem przedsiębiorstwa.

Przebieg produkcji pomocniczej polega na zrealizowaniu kilku serii zadań, gdzie w końcowym efekcie otrzymujemy produkt gotowy. Różnica między procesem produkcji podstawowej, a produkcji pomocniczej polega na tym, iż wyrób końcowy jest wykorzystywany wewnątrz firmy, nie jest on sprzedawany w celu osiągnięcia zysków jak ma to miejsce w produkcji podstawowej.


Procesy obsługi niezbędne są dla zaspokajania indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Pełnią podobne zadanie jak procesy produkcji pomocniczej.


Procesy utylizacyjne służą do przywrócenia stanu przydatności przedmiotów. W momencie, gdy proces utylizacji by nie występował powstało by dużo nieprzydatnych odpadów. Przywrócone przedmioty w czasie procesu utylizacji mogą służyć zarówno potrzebom przedsiębiorstwa, jak również być sprzedawane. (K. Pasternak "Zarys zarządzania produkcją" PKE Warszawa 2005r)


Autor: Magdalena Litwińska, Małgorzata Miernik
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry