Ocena brak

Procesy integracyjne Afryki i ich efekty

Autor /Arnold Dodano /25.07.2011

W Afryce można było spotkać idee panafrykanizmu propagującego geograficzną, ekonomiczną i kulturową wspólnotę Afryki. Panafrykanizm nie był kierunkiem ideowo jednolitym. W kwietniu 1958 roku odbyła się Akrze I konferencja 7 niepodległych państw Afryki, w której wzięły udział: Etiopia, Liberia, Maroko, Egipt, Sudan, Tunezja, Ghana. Powołała ona do życia „Grupę Afrykańską ONZ”. W kwietniu 1960 roku w Addis-Abebie odbyła się II konferencja Niepodległych Państw Afrykańskich a 25 maja 1963 roku 39 państw podpisało Kartę Organizację Jedności Afrykańskiej.

Obecnie członkami OJA są wszystkie państwa afrykańskie oraz od 1982 roku Demokratyczna Republika Sahary – na jej czele stoi ruch wyzwoleńczy Polisario. Na znak protestu na to przyjęcie Maroko wystąpiło z OJA. Celami jej są: umacnianie jedności i solidarności państw afrykańskich; koordynowanie i pogłębianie współpracy gospodarczej; obrona suwerenności; integralność i obrona terytorialna popieranie współpracy w duchu Karty Narodów Zjednoczonych i Deklaracji Praw Człowieka

OJA jest organizacją regionalną , stanowiącą cześć sytemu bezpieczeństwa ONZ.

Podobne prace

Do góry