Ocena brak

Proces marketingu politycznego wg Ph.B. Niffeneggera

Autor /Stas Dodano /15.07.2011

  • Stara się on ukazać zastosowanie narzędzi marketingu gospodarczego w kampaniach politycznych

  • Podkreśla, że w marketingu politycznym można dostrzec wysiłki zmierzające do integracji działań w ramach marketingu mix (4P), aby skutecznie kontrolować zachowanie wyborcy

  • Niffenegger twierdzi, że partia polityczna biorąca udział w wyborach parlamentarnych czy kandydat na stanowisko prezydenta musi zidentyfikować potrzeby, zainteresowania i wartości wyborców oraz zaprezentować siebie w taki sposób, aby jak najlepiej dostosować się do ich wymagań

  • Jeśli nawet trafnie określa kluczowe problemy społeczne, gospodarcze czy polityczne kraju, to jednak nie jest w stanie bez systematycznych badań stwierdzić, jak te problemy przedstawiają się w umysłach różnych grup wyborców. Należy przypuszczać, że dla różnych takich grup poszczególne zagadnienia mogą mieć odmienną wagę. Stąd konieczność dostosowywania strategii wyborczej kandydata do różnych segmentów wyborców, czyli znalezienia w każdym z nich pozycji najlepszej dla siebie. Taka procedura odnosi się do pozycjonowania kandydata i wymaga badań marketingowych.

  • W swoim modelu Niffenegger wyodrębnia cztery podstawowe bodźce marketingowe: produkt, promocja, cena, miejsce

Model marketingu politycznego Niffeneggera sugeruje, że sztaby wyborcze powinny budować, aktualizować i wykorzystywać zaawansowane systemy informacji marketingowej – dotyczy to gromadzenia analizy danych z badan rynku politycznego, segmentacji i kanałów przekazu promocyjnego do grup docelowych.

Istotne jest także wprowadzenie regionalnych zróżnicowań, posługiwanie się mikrosegmentacją i uwzględnianie specyfiki lokalnych rynków wyborczych

Marketing mix powinien być kierowany do wyborców niezdecydowanych i na tą grupę powinien być skierowany wysiłek kampanii politycznej. Nieco mniej uwagi można poświecić wyborcom lojalnym i zdecydowanym.

Podobne prace

Do góry