Ocena brak

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - PRAKTYKA FEDERACYJNA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

Ideę jedności Ameryki Łacińskiej należy wiązać z nazwiskiem Simona Bolivara, który uważał, iż istnieją dogodne warunki, by stworzyć jeden naród. Szybko jednak zdał sobie sprawę, że utworzenie jednej republiki jest niemożliwe, przewidywał jednak utworzenie się państw narodowych, połączonych więzami federacyjnymi. Za stolicę przewidział Panamę. Zwołano Kongres w Panamie 22.06.1826 r. (Meksyk, Wlk. Kolumbia, Federacja Ameryki Środkowej). Miał on doprowadzić do uzgodnienia systemu gwarancyjnego, który byłby swoistą tarczą zarówno w czasie wojny jak pokoju.

Najważniejsze osiągnięcia: zawarcie traktatu o Unii, Lidze i stałej Konfederacji. Kolejne kongresy miały miejsce w Santiago de Chile (podpisano 15.09.1856 r. traktat kontynentalny) i w Limie (14.11.1864 r. do 13.03.1865 r.). Dążenia do federacji pojawiały się wśród kolejnych państw odzyskujących niepodległość. Wielkie państwo federacyjne (Wlk. Kolumbia) istniało przez 11 lat.

Do góry