Ocena brak

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - EKSPANSJA ROSJI W AZJI ŚRODKOWEJ I NA KAUKAZIE

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

Na Kaukazie trwała rywalizacja Rosji i Iranu. Rosja włączyła do swych ziem Gruzję znajdującą się pod zwierzchnictwem Iranu. Iran wypowiedział wojnę Rosji w 1804 r., a 2 lata później uczyniła to Turcja. Wojny zakończył się zwycięstwem Rosji i podpisaniem traktatu pokojowego 1812 r. Może Kaspijskie zostało prawie całkowicie opanowane przez Rosję, która zdobyła również region Kaukazu. Innym obszarem ekspansji rosyjskiej była Azja Środkowa (Chiwy, Komandu, Buchary). Rosji udało się powiększyć swe zdobycze kolonialne w tym rejonie.

Do góry