Ocena brak

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - CHINY

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

Chiny bogate były w wiele cennych dla Europy surowców jednak handel w Chinach z cudzoziemcami poddany był wielu ograniczeniom (handel mógł odbywać się jedynie w Kantonie, 1757 r). Izolowane od świata państwo zaczęło jednak upadać gospodarczo, do czego przyczynił się handel opium.  

Gdy komisarz Chiński rozkazał zniszczyć 20 tys. skrzynek opium należących do kupców brytyjskich 03.11.1839 r. wybuchła I wojna opiumowa. Chińczycy do ostatecznej kapitulacji zostali zmuszenie na wiosnę 1842 r. Traktat pokojowy zawarto 29.08.1842 r. na pokładzie brytyjskiego okrętu wojennego „Cornwallis”. Prawa handlu poza Kantonem otrzymały jeszcze 4 inne miasta, Chiny oddały Wlk. Brytanii wyspę H……….. oraz kupcy chińscy mogli dokonywać transakcji handlowych z kim będą chcieli. Rząd chiński miał również określić odpowiednie i zgodne z przepisami taryfy ceł oraz wypłacić Wlk. Brytanii odszkodowanie. Postanowienia traktatu nankińskiego zostały uzupełnione porozumieniem z 08.10.1843 r. w Humenczai o przyznaniu Wlk. Brytanii szczególnych uprawnień. 03.07.1844 r. podpisano układ USA-Chiny (w Wanghia) o otwarciu handlu. 21.10.1844 r. traktat francusko-chiński podobny do poprzednich. W Chinach doszło do wybuchu wojny domowej (1850 r).

Przyczynami kolejnej wojny opiumowej było stracenie francuskiego misjonarza Augusta Madelaine (?) oraz aresztowanie załogi statku „Arrow”, który pływał pod brytyjską banderą. W 1856 r. wojska francuskie i brytyjskie zaatakowały Chiny. Przed zawarciem pokoju Stany Zjednoczone podpisały traktat handlowy z Chinami. Traktat o pokoju i handlu między Wlk. Brytanią i Chinami podpisano 26.06.1858 r. w Tientsinie. Potwierdzał on traktat nankiński oraz wprowadzał dodatkowe przywileje. 27.06.1858 r. podpisano w Tientsinie traktat francusko-chiński, podobny do angielsko-chińskiego. Kolejne wymuszenia na Chinach dotyczyły legalizacji handlu opium i ustaleniu opłat celnych na 5% wartości towarów. Anglia i Francja jednak po raz kolejny zaatakowały Chiny wymuszając wyższe odszkodowania, które miały być pobierane z opłat celnych (24 i 25.10 1860 r, Pekin).Postanowienia pekińskie kończyły II wojnę opiumową. Chiny stały się półprotektoratem wielkich mocarstw.

Do góry