Ocena brak

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE WOJNY SECESYJNEJ (1861 - 1865)

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

Konflikt między „wolną” północą i „niewolniczym” południem. Na północy rozwinięty przemysł, na południu rolnictwo. Rozpad Stanów Zjednoczonych na dwa państwa rozpoczął się 20.12.1860 r., kiedy secesję ogłosiła Karolina (?) Pd. W 1861 r. powstają Skonfederowane Stany Ameryki zwane Konfederacją liczące 11 stanów pod przywództwem Jeffersona Davisa. Prezydent Północy tzw Unii, Lincoln ogłosił blokadę morską w 1861 r. Konfederacja liczyła na uznanie Anglii i Francji, którego w końcowym efekcie nie uzyskała. Anglia jednak popierała Południe, a za północą opowiedziała się Rosja. Obie jednak nie miały większego udziału w wojnie. Ostateczne zwycięstwo w wojnie secesyjnej osiągnęła Północ.

Do góry