Ocena brak

Procedura konsultacji i zgody w UE

Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012

 

1. Procedura konsultacji – ma swoje zastosowanie gdy TWE nakłada NA RUE obowiązek skonsultowania się z PE w przedmiocie projektu aktu wtórnego. PE wydaje opinię o charakterze niewiążącym. RUE może przyjąć projekt negatywnie zaopiniowany przez PE. Zaniechanie procedury konsultacji przez RUE z PE wywołuje konsekwencje nieważności uchwalonego przez nią aktu prawnego. Nie ma to miejsce w sytuacji kiedy to PE nie wydało opinii.

Obowiązek ponownej konsultacji ma miejsce również w przypadku gdy w projekcie aktu prawnego RUE wprowadziła istotne zmiany o charakterze merytorycznym, jest to jednak zbędne gdy zmiany mają charakter tylko techniczny.

2. Procedura zgody – PE działa w niej jako organ nadzorczy. PE musi zaakceptować projekt aktu prawnego przed jego ostatecznym uchwaleniem przez RUE. Brak akceptacji powoduje nie wejście w życie danego aktu. PE może przyjąć lub odrzucić projekt, nie może wprowadzać żadnych poprawek.

Podobne prace

Do góry