Ocena brak

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI - Problem wojny, pokoju i zbrojeń

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Nie jest rzeczą przypadku że na pierwszym miejscu stoi zadanie zapewnienia światu i poszczególnym jego częściom pokoju, wyeliminowania wojen z życia narodów i grożby zniszczenia życia na ziemi.Ten problem pojawił się z całą ostrością po Hiroszimie i Nagasaki, gdy grożba zniszczeń związanych z użyciem broni nuklearnej stała się monstrualna.Jest to bardzo szeroki problem i składają się nań takie sprawy jak:

- zbudowanie globalnego,wzajemnego bezpieczeństwa państw i odejście od klasycznego podejścia

- poszukiwanie bezpieczeństwa pojedyńczego państwa;

- likwidacja broni jądrowej, zakaz jej produkcji, doświadczeń z tą bronią, zakaz jej rozprzestrzeniania;-zakaz, użycia i posiadania broni chemicznej;

- dążność do radykalnego zmniejszenia broni konwencjonalnej, redukcja wydatków wojskowych,wycofanie wojsk stacjonujących na obcych terytoriach;

- dążność do rozwiązywania konfliktów tylko w sposób pokojowy, metodami politycznymi;

- wyeliminowanie wojny, siły i grożby użycia siły ze sfery stosunków międzynarodowych;

- szerszą niż dotychczas działalność na rzecz przygotowania społeczeństwa do życia w pokoju, wzajemnej tolerancji, pokojowego współżycia i współpracy.

Podobne prace

Do góry